Rechtzoekenden

KEI voor rechtzoekenden

Als rechtzoekende kan KEI veel veranderingen teweeg brengen en veel vragen oproepen. Meer informatie over wat KEI betekent voor rechtzoekenden vindt u hier.

 • Einde KEI: wordt KEI volledig teruggedraaid?

  Het Advocatenblad deelt in het artikel “Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv” in bezit te zijn van een interne nieuwsbrief van de Rechtspraak. Betekent dit dan nu toch echt niet slechts een reset, maar een volledige afsluiting van het KEI project?

  Volgens het Advocatenblad wil de Raad van de Rechtspraak dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het digitaal procederen worden teruggedraaid. Voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland geldt deels een ander procesrecht dan in de rest van Nederland. De Raad van de Rechtsprak zou dit onwenselijk vinden. Er is een wetswijziging nodig om dat terug te draaien.

  Ondanks dat vele werknemers veel energie in het project hebben gestopt, meent de Raad van de Rechtspraak dat dit de enige weg is waarop de twee rechtbanken zich weer kunnen richten op projecten die voortvloeien uit het nieuwe basisplan en waardoor er weer eenheid in het procesrecht zal ontstaan.

  Binnenkort wordt een brief vanuit de Rechtspraak aan de minister met het verdere plan van aanpak van de digitalisering verwacht.

  Lees het hele artikel van het Advocatenblad hier.

  Meer lezen..
 • De jurist van de toekomst

  Voor de huidige juristen in opleiding is het momenteel een ingewikkelde tijd. Studenten zijn namelijk genoodzaakt om twee soorten Rv te leren. De zogeheten niet-KEI-Rv en de KEI-Rv. Hoelang ze dit nog moeten doen? Dat weet niemand. Waar moet de jurist in de toekomst rekening mee houden? En hoe kunnen zij zich ontwikkelen in een modern rechtssysteem?

  Erik Boerma, portefeuille-houder van KEI Toezicht, geeft aan dat het recht een hulpmiddel is. Je moet kijken naar de kern van het probleem en vanuit daar een oplossing vinden. In dit geval was het probleem de toegankelijkheid van de rechtspraak voor de burger. Analyseer hoe je dat probleem kan oplossen en gebruik IT slechts als hulpmiddel om dit op te lossen. Denken vanuit de oplossing in plaats van denken vanuit het probleem. Dit is hoe KEI Toezicht te werk is gegaan.

  Hoe is dit bij KEI Civiel dan gegaan? Er was daar weinig input bij de burgers zelf, dat maakte de invoering erg bureaucratisch. Het probleem kan ook ergens anders gevonden worden. Bijvoorbeeld in de manier van invoering van het nieuwe systeem. Hier komt ook de psychologie van de mens om de hoek kijken. Bij KEI Toezicht was geen sprake van een verplichting en zij hadden geen last van wetgeving. Bij KEI Civiel daarentegen werd de verplichting tot digitaal procederen opgelegd aan advocaten en tegelijkertijd werd de wetgeving drastisch aangepast. Op het moment dat mensen iets ‘verplicht moeten’ doen ontstaat er vaak weerstand. ‘De neuzen wijzen dan niet allemaal dezelfde kant op’ om even de woorden van Minister Dekker te gebruiken.  

  Om Erik zijn woorden samen te vatten is de jurist van de toekomst iemand die klantgericht is. Denk vanuit het probleem en werk zo naar de oplossing. Zie IT en recht als een hulpmiddel in plaats van de uitkomst waar naartoe gewerkt moet worden. Ik sluit mij hier bij aan. Misschien kunnen digitaliseringsprojecten zoals KEI Civiel op deze manier meteen op een juiste manier ontwikkeld worden.

  Meer lezen..
 • Hoe toegankelijk is de rechtspraak nog?

  Een afname in het aantal rechtszaken lijkt op het eerste gezicht een goed teken: minder rechtszaken, minder conflicten. De economie is aangetrokken, mensen hebben weer vertrouwen in de toekomst, ruzies en conflicten worden vaker in de minne geschikt. Maar dit is niet het hele verhaal.

  Zo start de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak mr. F.C. Bakker zijn jaarbericht in het Jaarverslag van de Rechtspraak 2017. Want, ondanks dat gevoelsmatig een groei in de economie gecorreleerd is aan een afname in het aantal rechtszaken, spelen in dit geval ook meer factoren een rol.

  De grootste daling vond plaats in het aantal handelszaken in de sector kanton. Deze zaken gaan voornamelijk over incasso’s na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld van een zorgverzekeringspremie of een telefoonabonnement. De daling is volgens de Raad deels te verklaren door een verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis en de beschikbaarheid van buitengerechtelijke geschilbeslechting.

  Maar ook de hoogte van de griffierechten heeft een afschrikwekkende werking. In zijn jaarbericht noemt Bakker dat de toegang tot de rechter verslechtert als de kosten van de rechtsgang stijgen. Zo blijkt ook uit een onderzoek van het WODC en de Raad voor de rechtspraak dat de stijging van het griffierecht met gemiddeld ruim 40 procent tussen 2009 en 2012, vooral bij zaken met een klein financieel belang, leidde tot een afname van het aantal handelszaken met 20 procent. Ander onderzoek laat zien dat het aantal kantonzaken zal stijgen als de griffierechten worden verlaagd.

  Een klein financieel belang kan dus voor gezinnen met een laag inkomen, juist een hoge rekening zijn door de hoge griffierechten. Dit doet afbreuk aan de toegankelijkheid van de rechtspraak. Immers, ook al zijn er mogelijkheden tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, de weg naar de rechter moet voor eenieder toegankelijk zijn.

  Een oplossing voor deze drempel naar de rechtszaal is echter niet zo eenvoudig: minder rechtszaken betekent minder instromend geld, waarbij ook nog eens de constante kosten niet verminderen bij een afname van het aantal rechtszaken. En, zoals al eerder op KEIduidelijk besproken, staat de begroting van de rechtspraak al onder hoge druk na de problemen die zijn ontstaan in het KEI-programma.

  Zal de rechtspraak in deze neerwaartse spiraal blijven hangen? Of komt er toch een snelle oplossing om de toegankelijkheid van de rechtspraak weer te vergroten?

  Meer lezen..