OLD
De KEI: wat is dat? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 29 oktober 2012

Project KEI

Het project KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak. Dit project moet het mogelijk maken om een nieuw webportaal te ontwikkelen dat digitaal procederen mogelijk maakt. De KEI is het gevolg van afspraken die zijn vastgelegd in het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van de VVD en PvdA in 2012.[1] De realisatie van dit project zal in samenwerking met o.a. de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geschieden. Het systeem wordt ontwikkeld voor de rechtsgebieden bestuur- en het civiel recht.

Het doel van de KEI is om de rechtspraak toegankelijker te maken. Zodat burgers overal en op elk moment van de dag toegang hebben tot de rechtspraak. Een ander doel is de rechtspraak minder formeel te maken, zodat een conflict snel en effectief opgelost kan worden.

Kwaliteit en Innovatie

Kwaliteit wordt in dit project gezien als een goede, toegankelijke, eenvoudige, snelle, doelmatige en betaalbare rechtspraak. De kwaliteitsdoelstellingen zijn onder andere het verhogen van de tevredenheid bij rechtzoekenden over de rechtspraak. Maar ook om te zorgen dat rechters meer tijd hebben voor ingewikkelde zaken en het verkorten van de duur van een zaak.

Innovatie houdt in dat het om iets nieuws gaat. De ervaring leert dat het vaak fout kan gaan als iets nieuws wordt geïntroduceerd. Daarom moet het systeem getest worden. De innovatiedoelstellingen van de KEI is het digitaal procederen mogelijk maken.

[1] https://www.advocatenorde.nl/10463/advocaten/digitalisering-rechtspraak-en-modernisering-procesrecht.html?thema=digitalisering-rechtspraak-project-kei&themaID=10468

Reageren