OLD
Verloop van de nieuwe procedure met invoering van de KEI – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 29 oktober 2012

Huidige procedure

Door de invoering van de KEI zal de procedure anders gaan verlopen dan nu het geval is. In de huidige situatie wordt de dagvaarding via een deurwaarder aan de gedaagde gestuurd. Hierin staat alle informatie die de gedaagde moet weten; wie tegen hem procedeert, de plaats en de tijd waar hij/zij aanwezig moet zijn. Ook kan gekozen worden voor een verzoekschrift, waarin de eiser de rechter vraagt om een beslissing te nemen. Daarna verschijnen de partijen voor de rechter waar ze mondeling hun standpunten kunnen vertegenwoordigen. Een partij kan ook niet op komen dagen en ervoor kiezen een advocaat hun standpunten te laten vertegenwoordigen.

Na deze mondelinge behandeling verschijnt het vonnis. Hierin beschrijft de rechter hoe hij het conflict gaat oplossen en wie voor de kosten van de procedure zal opdraaien. Mocht een partij het niet eens zijn met de beslissing van de rechter, dan kan deze partij in hoger beroep gaan vervolgens in cassatie gaan.

Deze procedure in eerste aanleg kan al snel een jaar duren. Als de eiser niet zo lang de tijd heeft kan hij om een kort geding vragen. Bij een kort geding wordt de uitspraak versneld afgerond, namelijk binnen twee weken. De rechter zal bij een kort geding alleen niet de tijd hebben om alles zo volledig mogelijk uit te zoeken als in een normale procedure.

Nieuwe procedure

De nieuwe vorm van procederen verloopt als volgt: om te kunnen procederen moet men inloggen op het webportaal ‘mijn zaak’. Dit kan op verschillende manieren. Burgers loggen in via hun DigiD, bedrijven en bestuursorganen doen dit via E-herkenning en advocaten via hun Advocatenpas.

Na het inloggen wordt gestart met het invullen van een soort digitaal formulier waar vragen beantwoord moeten worden. Hier worden ook de benodigde stukken digitaal toegevoegd. Om de snelheid te stimuleren kan meteen via een agenda een mondelinge behandeling gepland worden.

De medewerker van de rechtspraak krijgt via ‘mijn werkomgeving’ toegang tot het dossier dat door de rechtszoekende is ingevoerd. De stukken worden via dit webportaal naar de partijen gestuurd. Dit zorgt tevens voor meer snelheid doordat er minder administratieve handelingen nodig zijn. De procedure blijft wel hetzelfde als je het niet eens bent met de uitspraak in eerste aanleg. Dan is er gewoon sprake van hoger beroep en vervolgens cassatie. De procedure hiervoor zal net als in eerste aanleg gedigitaliseerd worden. Deze veranderingen worden besproken in KEI-II. Hier wordt kort samengevat de regierol van de rechter versterkt en veranderen de termijnen.

De nieuwe vorm van procederen wijkt dus van de huidige vorm. Veranderingen zijn onder andere dat het onderscheid vervalt tussen verzoekschriftprocedure en dagvaardingsprocedure in de basisprocedures. Dit geldt niet alleen voor de basisprocedure, maar ook in het hoger beroep en cassatie zal dit aangepast worden. Er wordt gekozen voor een enkele basisprocedure om zo de sectoren civiel- en bestuursrechtspraak te harmoniseren.

Reageren