OLD
Verkeerstoren++ als oplossing in de strafrechtketen – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 19 februari 2014

Verkeerstoren++

Bij de modernisering van het strafrecht komt meer om de hoek kijken dan bij civiel- en bestuursrecht. Er zijn in het strafrecht meerdere partijen betrokken die gezamenlijk de strafrechtketen vormen. Deze partijen bestaan uit politie, het OM, de Rechtspraak, het gevangeniswezen en de reclassering.

De vele betrokken organisaties werkten op hun eigen manier met hun systemen. Dit leidde tot knelpunten in de samenwerking tussen het OM en de Rechtspraak. Na digitalisering zal de strafrechtketen toegankelijker en sneller worden door betere samenwerking. Dit wordt verwezenlijkt doordat de verschillende digitale systemen van deze organisaties op elkaar worden afgestemd. De Rechtspraak en het OM verbeteren hun logistieke samenwerking onder meer in Verkeerstoren++ (Verkeerstoren dubbelplus) die in elk arrondissement en ressort gebouwd wordt.

De invoering van Verkeerstoren++ wordt gebaseerd op eerdere ervaringen. Deze zijn verkregen met de reeds bestaande Verkeerstoren+, de Arnhemse proeftuin/A12-methodiek en de Haagse gezamenlijke hof-ressortparket administratie. Met het invoeren van Verkeerstoren++ kan je eigenlijk concluderen dat een bestaand landelijk project wordt uitgebreid en verbeterd.

Verkeerstoren++ moet onnodig tijdverlies voorkomen en zal zorgen voor een versnelling van werkprocessen zoals programma’s als VPS, digitaal werken in de strafrechtketen (DWS) en KEI tot doel hebben. De taken zijn onder meer om een gemeenschappelijk parketadministratie/griffie op te zetten. Maar ook om overlap te voorkomen en langs elkaar heen te werken wat betreft registratie en het zitting gereed maken van zaken. [1]

Uiteindelijk zal Verkeerstoren++  zorgen voor de oplossing van het a-synchroon werken tussen OM en de Rechtspraak. Het aantal aanhoudingen kan hierdoor worden verminderd. Dit leidt tot minder zittingen en daarmee ook tot een verlaging van de werkdruk voor de rechter. Tot slot kan samenwerking op griffie niveau voor beide organisaties leiden tot het vermijden van dubbelingen en dus tot besparingen. Met de bovenstaande voordelen van Verkeerstoren++ worden ook de doelstellingen van KEI verwezenlijkt.

[1] lees hier alle taken van Verkeerstoren++ (vanaf pagina 8): http://www.mr-online.nl/wp-content/uploads/files/Rapport_task_force_OM_ZM.pdf

 

Reageren