OLD
Tijdsbesparing of tijdrovend? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 5 mei 2014

De overheid streeft naar een tijdsbesparing door invoering van de KEI. Wordt deze tijdsbesparing wel echt gerealiseerd?

De termijnen van het vonnis veranderen als een deurwaarder niet meer vanzelfsprekend betrokken is. Er zit een verschil in of de deurwaarder door de eiser direct wordt ingeroepen of dat de deurwaarder pas na een mislukte informele oproeping noodzakelijk zal worden geacht.

In de eerste situatie wordt deurwaarder direct ingeroepen en heeft de verweerder vier weken de tijd om na het moment van betekening te verschijnen. Hier ontstaat een probleem:  de termijn van betekening binnen twee weken [1]. Dit is niet redelijk en voor een deurwaarder veel te kort. De verweerder heeft dus eigenlijk twee weken de tijd om te verschijnen.

In het geval van de tweede situatie heeft een mislukte oproeping plaatsgevonden. De deurwaarder wordt later ingeroepen. Er wordt in deze situatie een extra termijn gegeven, in dit geval duurt het langer voordat het vonnis aanwezig is. Het zal zes tot acht weken duren voor de zaak voor kan komen.

Als je beide situaties vergelijkt met de huidige praktijk zal situatie één soms korter en soms langer duren. Mocht situatie twee zich voordoen dan zal dit in ieder geval langer gaan duren.

[1] M.R. Goedvolk, H.H. van Gulijk, R. Lindenberg en W. Stapel, Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak impactanalyse ketenpartners, Barneveld)

Reageren