OLD
Een afwachtende deurwaarder – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 24 mei 2014

Deurwaarders worden afhankelijk van de eiser van het geding of hij wordt ingeschakeld of niet. Een eiser kan een zaak direct door een gerechtsdeurwaarder laten aanmaken en betekenen. De eiser kan er ook voor kiezen om een zaak eerst zelf aanhangig te maken en daarna pas te kiezen voor een betekening door de gerechtsdeurwaarder. Als de gedaagde niet verschijnt zal er nog voor het verkrijgen van een verstekvonnis via de deurwaarder betekend moeten worden.

Het wegvallen van betekening bij deurwaarders brengt een aantal gevolgen op het werkgebied met zich mee. De verweerder kan informeel opgeroepen worden, waarmee het inschakelen van een deurwaarder niet meer noodzakelijk is. Als de deurwaarder pas na het indienen van de procesinleiding wordt ingeschakeld, zal dit voor de deurwaarder niet gunstig zijn. Om het proces zo snel mogelijk af te ronden krijgen deurwaarders twee weken de tijd om een zaak te beoordelen en te betekenen. Dit is een verzwaring van de werklast en is vaak veel te kort. Deurwaarders zullen hun kosten verhogen ter compensatie als ze dit binnen deze korte tijd moeten realiseren. Daarmee wordt het nadelige gevolg van de deurwaarder ook een nadelig effect voor de rechtzoekenden.

Een taak van een deurwaarder is het verrichten filter- en/of herstelwerkzaamheden. Bij het wegvallen van een deurwaarder worden fouten niet meer op tijd gecorrigeerd als de eiser gegevens niet correct of volledig invult. In 90% van de gevallen moet een deurwaarder correcties uitbrengen op dagvaardingen. Een eiser kan expres gegevens onjuist invullen of expres gegevens achterwege laten. Door een onafhankelijke derde kunnen beide partijen erop vertrouwen dat gegevens naar juistheid zijn ingevuld en gecontroleerd zijn.

 

Reageren