OLD
Eerste stap digitalisatie: de eKantonrechter – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 20 juni 2014

De digitalisering van de rechtspraak (KEI) zal doorgevoerd worden in fases. Een belangrijk streven van de KEI is: meer digitaal en mondeling, minder schriftelijk. Het zal voor burgers en bedrijven gemakkelijker worden digitaal met de rechter te communiceren. Zowel de communicatie als het uitwisselen van informatie gaat via beveiligde verbindingen van het Digitaal loket rechtspraak. Op deze manier wordt minder tijd besteed aan administratieve werkzaamheden. Zo kan de rechter zich beter kan concentreren op de inhoud van de zaak.

Vanaf begin zomer 2014 is het mogelijk om digitaal te procederen bij de kantonrechter. Bij de kantonrechter komen eenvoudige geschillen zoals huurzaken, arbeidszaken en civiele zaken met een belang van minder dan 25.000 euro. Complexe zaken moeten nog via de papieren weg behandeld worden bij de gewone kantonrechter. Of er sprake is van een complexe zaak, wordt besloten door de kantonrechter. Voordat digitaal procederen van start kan gaan, moet er wederzijdse toestemming zijn. Beide partijen moeten instemmen met de digitale afhandeling van hun zaak.

Er is bij de eKantonrechter net als voor de gewone kantonrechter geen advocaat nodig. Zaken worden door de rechtbank Rotterdam en Oost-Brabant behandeld. De eKantonrechter zal binnen acht weken uitspraak doen, met mogelijke verlenging van twee weken. Dit kan als partijen alsnog een mondeling toelichting achten te geven.

Met invoering van de eKantonrechter is een begin gemaakt van de digitalisatie van de rechtspraak.

Lees hier meer over hoe de procedure bij de eKantonrechter werkt.

Reageren