OLD
Handleiding: procederen bij de eKantonrechter – KEIduidelijk
Auteur: Carolina Posma

Datum: 21 juni 2014

De eKantonrechter

Sinds 2014 is het mogelijk om digitaal te procederen in kantonzaken bij de eKantonrechter. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe u dit kunt doen. Voor een uitgebreidere uitleg kunt u terecht op de officiële website van de eKantonrechter. 

Wanneer kan ik naar de eKantonrechter?

Een zaak die geschikt is voor de eKantonrechter moet aan een aantal eisen voldoen:

  • U heeft een geschil met een persoon of bedrijf
  • U en uw wederpartij zijn allebei bereid om digitaal te procederen
  • Voor de zaak is geen uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig
  • U en uw wederpartij kunnen beiden niet in hoger beroep
  • Het bedrag waar de zaak om gaat is maximaal 25.000 euro
Hoeveel kost het?

Voor kantonzaken (zowel digitaal als in de rechtbank) is een advocaat niet verplicht. Wat u wel verplicht moet betalen, zijn “griffierechten”. Dit is het bedrag dat u betaalt aan de rechtbank, zodat uw zaak behandeld wordt. Indien u €26.400 of minder per jaar verdient, kost het bijna altijd 78 euro. Ligt uw inkomen hoger, dan hangen de griffierechten af van het onderwerp van de zaak. Voor een uitgebreide tabel met griffierechten voor kantonzaken kunt u hier klikken. Bij de eKantonrechter kunt u met iDeal betalen.

De zaak starten

De zaak kunt u starten door op deze website (werkt niet in de webbrowser Safari) in te loggen met uw DigiD en uw aanvraag in te dienen. Hier kunt u onder andere de situatie beschrijven en aangeven wat u van de rechter wilt (uw gelijk halen, een vordering toegewezen krijgen, etc.). Om dit in te vullen heeft u geen advocaat nodig; de rechter houdt daar ook rekening mee.

Als u alles heeft ingevuld, krijgt u een code toegestuurd. Deze code kunt u aan de verweerder geven. De verweerder kan dan ook inloggen en reageren op de standpunten van de verzoeker.

Geschikte zaak?

De eKantonrechter zal bepalen of de zaak geschikt is voor de eKantonrechter. Is dit het geval, dan kunt u de griffierechten betalen. Is dit niet het geval, dan hoeft u ook geen kosten te betalen.

Zitting

Als de zaak geschikt is voor de eKantonrechter krijgt u een uitnodiging voor de zitting. De zitting vindt plaats in Rotterdam of Den Bosch. U kunt ook aangeven op welke momenten u echt niet kunt. Eventueel kunt u ook reageren op de uitnodiging dat u een mondelinge behandeling niet nodig vindt; de rechter zal dan beoordelen of het mogelijk is een uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling.

Op de zitting kunnen u en de verweerder mondeling de zaak toelichten. Ook kunt u bewijsstukken meenemen die u niet kon uploaden.

Uitspraak

Binnen 8 weken kunt u digitaal de uitspraak van de rechter verwachten. Het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van de eKantonrechter in hoger beroep te gaan.

Reageren