OLD
Behoud de dagvaarding! – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 21 oktober 2014

De KBvG heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van gerechtsdeurwaarders over de invoering van de KEI. De KBvG wilt dat de dagvaarding blijft bestaan. De dagvaarding functioneert nu zonder problemen en brengt weinig kosten met zich mee.

De conclusie die het KBvG trekt uit de invoering van KEI, is dat door de daling van werkgelegenheid veel faillissementen ontstaan. Er worden ongeveer 600.000 dagvaardingen per jaar betekend. De kosten hiervoor bedragen rond de €75 euro per dagvaarding. Dit leidt tot een omzetverlies van €900.000 per jaar (Kamerstukken II 2014-2015, 34059). Van een kostenlast voor de aanvrager is in ieder geval geen sprake. Het enige wat met de afschaffing van de dagvaarding zal veranderen is de werklast van de gerechtsdeurwaarder naar de rechtspraak.

Als oplossing kunnen gerechtsdeurwaarders gaan werken met Digitaal Aanmaken Dagvaarding (DAD). De betekende dagvaarding wordt digitaal verstuurd naar de rechtbank. Dit gebeurt binnen het programma KEI. De DAD zal alleen voordeel opleveren als er ook daadwerkelijk van een werklastvermindering gesproken kan worden. Vonnissen zijn dan digitaal beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders. Als een gerechtsdeurwaarder optreedt als gemachtigde kan hij ze gewoon digitaal inzien. Er hoeft niks opgevraagd te worden en men kan spreken van een werklastbesparing. Mochten stukken moeten worden opgevraagd en dit gebeurd op papier, dan zal er geen werklastvermindering plaatsvinden. Bij verstekzaken zal bijna geen sprake zijn van een werklastvermindering blijkt uit verschillende interviews. Dit betreft ongeveer 75% van alle zaken. Het oplossend systeem van de DAD zal weinig voordeel opleveren voor deurwaarders.

Reageren