OLD
Waarom gaat de overheid de rechtspraak digitaliseren? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 30 maart 2015

De overheid kan digitalisatie van de rechtspraak mogelijk te maken, omdat het vertrouwen in de rechtspraak is in Nederland erg hoog is. Volgens cijfers van het SCP, gepubliceerd in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, ligt het vertrouwen van de rechtspraak in 2016 op 65%.

De overheid houdt dit vertrouwen in de rechtspraak hoog door de toegang naar de rechter zo prettig mogelijk te maken. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de kwaliteit van de rechtspraak,  transparantie, snelheid en lage kosten. De digitalisering van de rechtspraak past goed bij het streven naar een moderne rechtspraak.

De overheid wil door digitalisatie de procedures sneller en eenvoudiger verlopen laten verlopen. In de ‘papieren’ situatie kostte het een tot twee weken voor het dossier compleet was. In de nieuwe situatie kost dit maximaal 2 uur.

Kostenbesparing

Een andere reden om de rechtspraak te digitaliseren is dat het op lange termijn zou moeten leiden tot lagere kosten. Het project van KEI brengt voor de realisatie ervan kosten met zich mee. In 2013 werd eerste businesscase gemaakt waarin, de kosten werden geschat op €332 miljoen.[1] De herijkte businesscase in 2014 liet al zien dat de kosten flink hoger waren dan dat in 2013 werd voorspeld. Toen werden de kosten geschat op €526 miljoen.[2] De extra kosten gaan dus waarschijnlijk uitkomen op ongeveer €200 miljoen. Dit zijn kosten die niet voorzien waren en vallen onder de incidentele investeringskosten.

Vanaf 2018, als het systeem is doorgevoerd, wordt de jaarlijkse besparing geschat van €54 miljoen euro. Deze besparingen komen voort uit minder personeel dat nodig is, papierwerk dat wegvalt, huisvestiging van archieven en structurele IT-kosten. Veel administratieve handelingen komen te vervallen als digitaal procederen mogelijk is gemaakt. Dit is zowel een kostenbesparing voor de rechtzoekenden als gemeenten die persoonlijke gegevens moeten verstrekken.

In de toekomst moet blijken of deze besparingen werkelijkheid gaan worden. De herijkte businesscase uit 2014 laat immers zien dat de overheid kosten niet altijd even goed inschat.

 

[1] Kamerstukken II 2014-2015, 29279, nr. 228, (Bijlage kamer stuk, TOELICHTING OP DE BUSINESSCASE VAN HET PROGRAMMA KWALITEIT EN INNOVATIE, p. 2).
[2] Kamerstukken II 2014-2015, 29279, nr. 228, (Bijlage kamer stuk, TOELICHTING OP DE BUSINESSCASE VAN HET PROGRAMMA KWALITEIT EN INNOVATIE, p. 2).

Reageren