OLD
Bestuursorganen gaan digitaal – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 11 maart 2016

Naar verwachting wordt het digitaal procederen in 2018 verplicht voor bestuursorganen. Hierdoor moeten bestuursorganen op een andere manier gaan werken. De procesdeelnemers moeten gegevens en documenten via digitale weg, het webportaal Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak, aan de rechtbank of het gerechtshof verstrekken.

De digitale procedure

Het verschil tussen het webportaal Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak zit hem vooral in de automatiseringsgraad. Mijn Rechtspraak is een beveiligd webportaal. Het Aansluitpunt Rechtspraak is een directe en veilige koppeling tussen het systeem van de Rechtspraak en het systeem van bestuursorganen.

Indien een bestuursorgaan gebruik maakt van het webportaal Mijn Rechtspraak, logt het bestuursorgaan in op het webportaal om zo bij het digitale dossier te komen. Ook kunnen er documenten worden geüpload of gegevens worden ingevoerd. Het bestuursorgaan hoeft voor deze manier van werken niet zijn eigen systeem te veranderen. Bij het Aansluitpunt Rechtspraak is dit anders. Hier moet voor een volledig geautomatiseerde uitwisseling van gegevens, het digitale dossier van het bestuursorgaan juist gecombineerd worden met de gegevens van de Rechtspraak. Dit kan worden gezien als het juiste ‘stopcontact van de Rechtspraak’ te combineren met de juiste ‘stekker’ van het bestuursorgaan. Indien er sprake is van een juiste combinatie, zullen de gegevens van de Rechtspraak automatisch in het dossier van het bestuursorgaan terecht komen.

Er zijn verschillende bedrijven die een aansluitpunt aanbieden voor zowel Mijn Rechtspraak als voor andere aansluitpunten. Dit om het makkelijker te maken voor procesdeelnemers. Ook bestuursorganen zullen hier in de toekomst baat bij hebben https://www.keiduidelijk.nl/2017/08/08/digitaal-procederen-keuze-al-gemaakt/. 

Werk aan de winkel

Bestuursorganen moeten bij beide systemen intern aan de slag gaan om werkprocessen aan te passen. Indien bestuursorganen gebruik willen maken van het webportaal Mijn Rechtspraak, moet gekeken worden voor hoe lang dit nog rendabel genoeg zou zijn. Als dossiers in één keer geüpload kunnen worden is Mijn Rechtspraak gemakkelijk te gebruiken voor kantoren met veel zaken per jaar. Indien documenten in de toekomst per stuk moeten worden aangeleverd via Mijn Rechtspraak zal dit meer tijd gaan kosten. Voor het gebruiken van het Aansluitpunt Rechtspraak moeten een eigen ‘IT-stekker’ worden ontwikkelt. Of voor het Aansluitpunt Rechtspraak gekozen moet worden, hangt af van verschillende factoren. Bestuursorganen zullen zelf de keuze moeten maken welk systeem het meest rendabel zal zijn.

Reageren