OLD
Studenten zijn de toekomst, toch? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 24 april 2016

Vraag aan een student: ‘Wat houdt het KEI project precies in, wat nu zo actueel is binnen de rechtspraak?’ Waarschijnlijk kan bijna geen een bachelor rechtenstudent hier een antwoord op geven. Mocht men studenten willen vinden die hier iets over kunnen zeggen, moet je bij de master studenten zijn die recht en ICT studeren of een master bestuursrecht.

De KEI wordt civielrechtelijk vanaf 1 september landelijk ingevoerd. Advocaten, rechters, deurwaarders en andere relevante instanties krijgen hun informatie via hun eigen organisaties. Denk aan de NOvA en de KBvG.

Mijn grote vraag is waarom de (bachelor) rechtenstudenten van nu, die eigenlijk allemaal met het nieuwe digitale systeem moeten werken, hier geen informatie over krijgen?

Deze vraag heb ik ook voorgelegd aan De Rechtspraak. De organisatie van de rechtspraak houdt zich niet bezig met het samenstellen van lespakketten en colleges. Universiteiten en scholen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Mijn vraag wordt gelukkig wel doorgespeeld naar de projectorganisatie van de KEI. Via internet worden veel cursussen aangeboden over de KEI. Jammer genoeg zijn deze cursussen allemaal rond de €400,- en vaak zelfs veel meer! De doelgroep van deze cursussen is meestal ook niet bedoeld voor studenten, maar alleen voor juristen binnen de overheid, adviesbureaus, advocaten etc.

Het is daarom de verantwoordelijkheid van de universiteiten en scholen om deze lessen zelf te gaan geven binnen de rechtenstudie. Ten eerste is een cursus vanaf €400,- gewoonweg veel te duur voor een student. Ten tweede weet iedereen dat (bijna) geen een rechtenstudent vrijwillig een college gaat volgen. Zolang deze niet verplicht is en buiten zijn verplichte uren om. Als we onze studenten écht goed willen voorbereiden op de arbeidsmarkt moeten er toch snel colleges gegeven gaan worden over de KEI.