OLD
Zal de werkgelegenheid inderdaad dalen? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 27 april 2016

Door de digitalisering is het mogelijk dat het werkgebied van advocaten onder vuur komt te staan. Er zou zich een mogelijk scenario kunnen voordoen dat de werkgelegenheid van advocaten kan dalen door digitalisatie. Het is mogelijk dat in de nieuwe procedure een advocaat sneller overbodig wordt. Dat komt omdat de cliënt zelf alles kan opzoeken, de dagvaarding verdwijnt die de advocaat opstelt, de kortere termijnen en de afhankelijkheid van beslissingen van de rechter.
Daling

Het digitale systeem kan het werk van de advocaat overnemen. Ten eerste maakt het nieuwe systeem het mogelijk om jurisprudentie en rechtsregels te structureren en verbanden te leggen. In de tweede plaats kan het systeem zelf het vertalen van een probleem in een juridische vraagstelling bewerkstelligen. In de derde plaats kan het systeem een uitkomst geven op de vraag van een bepaalde zaak.

Wat blijft er dan nog over voor de advocaat? In ieder geval de procedures waar digitalisatie nog niet is verplicht. De digitale procedure is (nu) alleen voor natuurlijke personen niet verplicht. Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) probeert zich sterk te maken voor het niet verplichten van het digitaal procederen voor rechtspersonen, dan wel voor kleine rechtspersonen. Dit zou voor de werkgelegenheid van advocaten voordelig moeten zijn.

Kansen

Rechtzoekenden zullen waarschijnlijk hulp nodig hebben van rechtsplegers in het digitale proces. Hierdoor kan een veel positiever scenario ontstaan voor de werkgelegenheid van advocaten. Dit kan zorgen dat voor advocaten op een heel ander vlak meer werkgelegenheid ontstaat. De overheid kan kiezen om deze begeleiding van rechtzoekenden niet zelf te gaan doen. Dit zou voor hen een tijd- en kostenbesparing opleveren. Dan kunnen advocatenkantoren zich meer gaan richten op het begeleiden en adviseren van de rechtszoekende in de digitale procedure. Dit compenseert de afnemende werkgelegenheid op bepaalde gebieden, door toenemende werkgelegenheid op een geheel nieuwe gebied.