OLD
System-2-system koppeling – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 25 mei 2016

Het digitale systeem van De Rechtspraak moet gekoppeld worden aan advocatenkantoren. Om doorvoering van het systeem zo aangenaam mogelijk te maken, krijgen middelgrote en grote advocatenkantoren de mogelijkheid om van hun eigen softwareomgeving gebruik te maken (system-2-system koppeling). De Rechtspraak biedt hen de mogelijkheid om binnen dit systeem een koppeling te maken met het systeem van de Rechtspraak.

Kantoren moeten dit zelf afhandelen met softwareleveranciers binnen een termijn van zes maanden. Volgens de NOvA is deze termijn veel te kort om softwarepakketten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Omdat er toch digitaal geprocedeerd moet gaan worden moeten kantoren dan alsnog gebruik maken van het gewone portaal.

Binnen het systeem bestaan nog een aantal gebreken. Een groot gebrek voor strafadvocaten is dat er geen mogelijkheid wordt geboden om afwijkend bewijsmateriaal in te dienen. Tegenwoordig worden veel strafbare delicten gefilmd via smartphones, bewakingscamera’s et cetera. Deze video’s worden steeds belangrijker in strafzaken. Het is (nog) niet mogelijk om deze digitaal in te dienen.

Op het gebied van foto’s is ook het systeem ook nog gebrekkig. Foto’s kunnen namelijk alleen via documenten worden ingevoegd. Er is een limiet op MB’s per document, dus er zullen veel verschillende documenten moeten worden ingevoegd. Als de overheid mee wil met de moderne tijd en kiest voor digitalisatie, zal ook rekening gehouden moeten worden met video- en fotobewijs. Dit is essentieel bewijs en moet daarom ook makkelijk en snel kunnen worden ingevoerd.

(Bron: Kamerbrief Nederlandse orde van advocaten aanvulling Memorie van Antwoord Eerste Kamer mei 2016)