OLD
Wordt de werkdruk realistisch voor een rechter? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 25 mei 2016

De rechter krijgt  met invoering van KEI een actieve rol en focust zich meer op het oplossen van het onderliggend conflict. Door de digitalisering van de rechtspraak krijgt de rechter meer regie. Dit wordt veroorzaakt doordat de rechter is geen zittingsrechter meer is, maar een zaakrechter. Hij besteedt zijn complete aandacht en tijd aan de desbetreffende zaak. Door de regierol van de rechter hoeft hij niet meer lijdelijk een procedure te volgen, maar kan hij sturend te werk gaan.

Mogelijk ontstaat er meer werkdruk voor de rechter bij de invoering van de digitalisatie van de rechtspraak. De vraag is of de rechter hier wel de tijd voor heeft. Het is belangrijk dat de rechter taken uitbesteedt aan alternatieve organisaties.

Bovendien gaat de rechter samenwerken met regiebureaus om zo vroeg mogelijk bij de zaak betrokken te zijn. De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door het regiebureau. Het regiebureau zal ervoor zorgen dat er snel en zonder ontbrekende stukken de zaak bij de zitting aanwezig zal zijn. Een verzameling functionarissen zullen de zaakrechter bijstaan in de taken hij zelf niet zal verrichten. De functionarissen bestaan uit administratief medewerkers, juridisch medewerkers en rechters. Dit zorgt voor meer effectiviteit: de rechter kan zich meer richten op de inhoud van de zaak. Als de samenwerking goed verloopt, dan zal een zaak dus sneller en beter afgehandeld kunnen worden. De rechter kan zich daardoor beter bezighouden met zijn kerntaken.

Daarnaast zou een andere oplossing een toename van mediation kunnen zijn. Bij mediation worden geschillen opgelost zonder rechterlijke uitspraak. Met de toenemende werkdruk van de rechter is dit wenselijk.