OLD
Digitale disbalans – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 11 juni 2016

Als wordt gekeken naar de trias politica valt op dat niet alle machten gebruik maken van de digitalisering. Het is vooral de uitvoerende macht die gebruikt maakt van de digitalisering. Zo gebruikt de politie bijvoorbeeld slimme armbanden bij grote evenementen. De andere machten binnen de trias politica, de rechtsprekende en wetgevende macht, blijven achter. Deze machten hebben minder oog voor de kracht, maar ook voor de macht van de digitalisering.
Rechtsprekende macht

Binnen de rechtspraak wordt wel gebruikt gemaakt van het programma KEI, maar hiermee wil men vooral een snellere en eenvoudigere rechtspraak bewerkstelligen. Daarnaast wil men met het KEI programma er ook voor zorgen dat de rechtspraak overal digitaal toegankelijk is.  Voor de rechtsprekende macht geldt vooral dat de jurist in zijn algemeenheid nog niet echt een big data-mindset heeft. Semi-automatische besluitvorming, waarbij formeel een mens het besluit neemt maar dit besluit feitelijk niet afwijkt van het digitale advies, zou al een stap in de goede richting zijn.

Wetgevende Macht

De wetgevende macht maakt nauwelijks gebruik van slimme data-analyse en houdt het voornamelijk nog bij gebruik van technologie op de klassieke wijze, zoals internetconsultatie. De technologische ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Dit houdt in dat ook regelgeving snel up-to-date moet zijn, snel geformuleerd moet worden en ook snel weer aangepast moet kunnen worden. Big-data technieken kunnen hier een grote rol bij gaan spelen. Met dit soort technieken kan snel inzicht worden verkregen in nieuwe gewijzigde regelgeving en kan deze regelgeving makkelijk worden gewijzigd. Het zou dus erg voor de hand liggen als de wetgevende macht meer gebruik gaat maken van de digitalisering. Met behulp van de big data-technologie kan snel flexibele wetgeving worden gemaakt die veel consistenter zal zijn dan de huidige wetgeving.

Disbalans

Er kan geconcludeerd worden dat er een disbalans is in de trias politica. Deze disbalans zal zo blijven als niet ook de rechtsprekende en wetgevende macht gebruik gaan maken van big data. Het gevolg zou kunnen zijn dat het verschil tussen de uitvoerende macht en de rechtsprekende en wetgevende macht alleen maar groter wordt, indien hier niet spoedig gebruik van gemaakt gaat worden.

Reageren