OLD
Skypen met de rechter – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 19 november 2016

De kern van het KEI programma is om ervoor te zorgen dat het grootste gedeelte van de papieren communicatie wordt vervangen door de digitale communicatie. Het procederen zelf moet echter nog wel bij de rechtbank. Een logische stap is om na de digitalisering van de communicatie ook de procedure digitaal te gaan voeren. De zittingen zullen dan per video worden behandeld. Hierdoor zal de fysieke koppeling tussen de rechter en de rechtzoekenden komen te vervallen.

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij de behandeling van bewindzaken al met de ‘videorechter’ geëxperimenteerd. Bij het gebruik van een videorechter maakt het niet uit waar de rechter zich zal bevinden. Voor rechtzoekenden maakt het bij gebruik van de videorechter niet meer uit welke rechter de zaak zal behandelen. Dit betekent dat een zaak kan worden behandeld door de rechtbank die normaal relatief competent zou zijn, maar ook door een rechtbank aan de andere kant van het land die normaal niet bevoegd zou zijn.

Indien het experiment goed uitpakt, zal dit betekenen dat veel meer zaken ook geschikt zijn voor een ‘videozitting’. Hierdoor kunnen rechters landelijk gaan opereren, en zal het onderscheid tussen de verschillende rechtbanken uiteindelijk komen te vervallen. De nu elf bestaande rechtbanken kunnen dan worden omgezet tot één rechtbank. Dit zal voor meer rechtseenheid zorgen. De relatieve competentie zal hierdoor komen te vervallen en de verdeling van zaken kan intern worden afgehandeld. Dit zal zorgen voor een gespreide werkdruk, lokale expertise kan landelijk worden ingezet en pieken kunnen makkelijker worden opgevangen. Kortom zal met de toenemende digitale mogelijkheden het procederen alleen maar makkelijker kunnen worden.

Reageren