OLD
Verplicht digitaal procederen bij de Hoge Raad – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 24 januari 2017

Vanaf 1 maart 2017 wordt het procederen in civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad verplicht. Dit zal het begin zijn van de gefaseerde inwerkingtreding van het KEI project. Het KEI project wordt in fases doorgevoerd en hierbij is vanaf 1 maart 2017 een begin gemaakt bij de Hoge Raad.

Het systeem is uitvoerig getest binnen de Hoge Raad en deze testen zijn positief verlopen. Hiermee heeft de Hoge Raad toestemming gegeven om digitaal te gaan procederen in cassatie in vorderingsprocedures. Dit zal gelden vanaf 1 maart 2017. Daarentegen zullen de zaken die hiervoor aanhangig zijn gemaakt, met het procesrecht van voor 1 maart worden behandeld. De Hoge Raad kan een zaak die aanhangig is gemaakt na 1 maart nog wel terugverwijzen naar een andere instantie. Als digitalisatie bij deze instantie nog niet doorgevoerd is, zal de procedure via de papieren weg voortgezet worden.

Aangezien niet veel zaken bij de Hoge Raad komen zal het nog even afwachten zijn wanneer de eerste uitspraak hiervan gepubliceerd zal worden.

Tot slot wordt verwacht dat vanaf 12 juni 2017 het digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken verplicht zal worden bij alle rechtbanken. Vanaf 1 september 2017 wil de rechtspraak verplicht digitaal procederen in de civiele vorderingsprocedure. Dit zal dan alleen bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland zo zijn. Beide data staan nog onder voorbehoud van besluit minister.

(Bron: Staatsblad 2017, nr. 16)