OLD
Weer extra geld voor realisering van KEI door de rechtspraak – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 21 maart 2017

Onvoorziene extra kosten

Zoals elk project kampt ook de KEI met onvoorziene extra kosten. In de herijkte Business case van 2014 werd al duidelijk dat de kosten al veel hoger uitvielen dan in 2013 werd gezegd. Deze kosten zijn door de jaren heen al veel hoger uitgevallen dan verwacht. Maar ook nu trekt De Rechtspraak weer extra geld uit voor de realisering van KEI. Dit keer 46 miljoen voor onder andere het onderhoud van de democratische rechtsstaat, de modernisering van de rechtspraak, de professionele standaarden en maatschappelijke effectieve rechtspraak.

Meer gedetailleerde informatie over deze kosten kunt u lezen via http://www.advocatenblad.nl/?p=99155, waar het jaarplan van de Raad staat beschreven.