OLD
Nieuwe datum verplicht digitaal procederen – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 24 april 2017

Vanaf 12 juni 2017 zal er verplicht digitaal geprocedeerd worden in asiel- en bewaringszaken. Vanaf 1 september 2017 zal er in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging verplicht digitaal geprocedeerd worden. Dit staat beschreven in Staatsblad 174 – 2017.

Het digitaal procederen wordt dus gedeeltelijk ingevoerd in zowel het bestuursrecht als in het procesrecht. In het bestuursrecht gaat het 12 juni om vreemdelingenzaken, namelijk de asiel- en bewaringszaken. Digitaal procederen in vreemdelingenzaken zal gaan gelden in alle rechtbanken van Nederland.
In het civiele recht gaat het alleen om zaken met verplichte procesvertegenwoordiging, daarmee worden handelszaken met advocaat bedoeld. Digitaal procederen in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging zal gaan gelden bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

De KEI wordt in gefaseerde fases doorgevoerd. Vanaf 1 maart 2017 is het al mogelijk om digitaal te procederen in civiele vorderingsprocedures bij de Hoge Raad (Stb. 2017, 16 en 17).