OLD
Aansluitpunt rechtspraak – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 15 mei 2017

Via dit systeem kan er via uw eigen kantoorsysteem gegevens uitgewisseld worden met de Rechtspraak. Daarnaast is via dit systeem mogelijk om digitale procedures te starten en het verloop te volgen, dossierstukken uploaden, inzien en downloaden en berichten te versturen naar en ontvangen van gerechten.

Vanaf 15 mei 2017 is het Aansluitpunt rechtspraak beschikbaar voor de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Hier zal vanaf 1 september het digitaal procederen ook als eerste ingevoerd worden.

Tot slot is het ook mogelijk om vanaf 15 mei aangesloten te worden bij Aansluitpunt rechtspraak. Hiervoor is vereist dat alle stappen van het Aansluitproces zijn doorlopen en er aan alle voorwaarden is voldaan.

Stappen en voorwaarden zijn te vinden op:

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/modernisering-rechtspraak/Paginas/Aansluitpunt-Rechtspraak.aspx

3 Comments

Reageren