OLD
Minister Blok denkt aan bezettingsproblemen bij rechtbanken door invoering KEI – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 15 mei 2017

Door de invoering van de KEI zal het proces vergemakkelijkt worden en leiden tot een kostenbesparing. Men kan meer zelf doen en er is minder hulp van buitenaf nodig. De besparingen zijn tot nu toe nog niet te merken, maar worden pas op langere termijn zichtbaar.

Deze kostenbesparing komt onder andere tot uiting doordat er minder administratief personeel nodig zal zijn. Er zal een flinke uitstroom van administratieve medewerkers op gang komen door invoering van KEI.

Medewerkers die in de toekomst overbodig zullen zijn hebben hierĀ  al bericht over gekregen. De uitstroom zal net als de invoering van de KEI gefaseerd plaatsvinden. In de periode van de reorganisatie kunnen gerechten mogelijk in administratieve bezettingsproblemen komen. Dit probleem zal opgelost worden met nodige tijdelijke personeelskrachten om dit werk op te vangen.

Lees het commentaar van Minister blok, minister Veiligheid en Justitie, zelf in een brief naar de Tweede Kamer:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/15/tk-voortgangsrapportage-kei

Reageren