OLD
Afscheid van de klassieke procedure? – KEIduidelijk
Auteur: Keri van Ettekoven

Datum: 8 juni 2017

Op 13 april 2017 verschenen de preadviezen voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, die gehouden wordt op vrijdag 9 juni 2017 te Den Bosch. Zes preadviseurs nemen daarin de civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke procedure onder de loep en stellen zich de vraag of het niet tijd is om afscheid te nemen van de klassieke procedure bij de overheidsrechter.

Met het oog op de vele ontwikkelingen die de rol van de rechter beïnvloeden, is dat een terechte vraag. De klassieke geschillenbeslechting wordt immers ‘bedreigd’ door een reeks alternatieven. Te denken valt aan mediation, bindend advies, arbitrage, geschillen- en klachtencommissies, maar ook aan de strafbeschikking en de informele aanpak van het bestuursrecht. Daarnaast brengen regiezittingen, de nieuwe zaaksbehandeling en het steeds verder gevorderde digitale procederen verandering in de procedure bij de rechter. Tot slot speelt de informatietechnologie een steeds grotere rol binnen de rechtspraak.

Al deze ontwikkelingen kunnen zowel voor- als nadelen met zich meebrengen. De preadviseurs zullen op de jaarvergadering het voortouw nemen in de discussie over deze ontwikkelingen in de rechterlijke procedure. Met tal van juristen zal gediscussieerd worden over de vraag hoe de geschillenbeslechting zich in Nederland moet ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen de preadviezen vinden op http://njv.nl/preadviezen-2017/. Een overzicht en bespreking van de preadviezen zijn voorts te vinden in de laatste uitgave van het NJB (NJB 2017/1174).

Reageren