OLD
Silex: de toekomst voor advocaten – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 12 juni 2017

Door de invoering van het digitaliseringsproject KEI zal de koppeling tussen advocatenkantoren en de Rechtspraak moeten worden verbeterd. Kantoren zullen haar dossiers digitaal bij de Rechtspraak moeten aanleveren en ook te maken krijgen met een digitale documentenstroom vanuit de Rechtspraak.

De Rechtspraak heeft, voor de digitale communicatie tussen advocatenkantoren en de Rechtspraak, het portaal mijnrechtspraak.nl gemaakt. Dit portaal is echter niet geschikt voor kantoren die veel in teams werken aan procedures. Mijnrechtspraak.nl voorziet alleen in een individuele beroepsbeoefenaar per zaak en kent niet een centrale administratie die de zaken behandeld. Ook is het portaal niet geschikt voor kantoren die een documentmanagementsysteem, een opslagplaats voor metadata van documenten die makkelijk zijn terug te vinden door bepaalde kenmerken, hebben. Mijnrechtspraak.nl is voor een documentmanagementsysteem erg onpraktisch, aangezien kantoren dan eerst documenten uit het systeem moeten halen en uploaden en andersom.

Om al deze problemen te vermijden zijn veel advocatenkantoren, waaronder NautaDutilh, Houthoff Buruma, Van Doorne en De Brauw Blackstone Westbroek, een samenwerkingsverband genaamd Silex aangegaan. Silex heeft een ICT-bedrijf ingeschakeld die de software tussen de advocatenkantoren en de Rechtspraak regelt en deze ook beschikbaar stelt voor de hele advocatuur. De software voorziet in een koppeling met meerdere documentsystemen zodat alle kantoren er gebruik van kunnen maken. Voor kantoren zonder documentensysteem voorziet de software ook in een variant. Silex heeft als doel de ontwikkeling van het digitaal procederen een impuls te geven en de ketenintegratie te bevorderen. De systeemkoppeling is de afgelopen tijd geïnstalleerd bij de deelnemende kantoren. Deze kantoren kunnen binnenkort bij civiele vorderingen van meer dan 25.000 euro geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de rechtbanken.

De advocatenkantoren zullen veel baat hebben bij de verbinding tussen de kantoren en de Rechtspraak. Advocaten kunnen met deze software al hun zaken indienen en ook het overzicht houden over die zaken. Rechtbanken kunnen via berichten kantoren op de hoogte houden met wat ze aan het doen zijn en ook eventueel taken geven met een termijn en deadline. De systeemkoppeling zal leiden tot meer effici├źntie en kwaliteitsverbetering tussen de Rechtspraak en advocatenkantoren.

Reageren