OLD
De invloed van KEI op de personenschadeprocedure – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 4 juli 2017

Door de invoering van het programma KEI veranderen de civiele procedures behoorlijk, hieronder vallen ook de procedures over personenschade. Sinds 2010 is de Wet deelgeschillen voor letsel en overlijdensschade ingevoerd, sindsdien is de belangrijkste procedure voor personenschade de deelgeschilprocedure geworden.

De invoering van de digitalisering zal niet veel invloed hebben op de deelgeschilprocedure, de nieuwe basisprocedure lijkt erg op de deelgeschilprocedure. Na één schriftelijke ronde volgt de mondelinge behandeling, waarna een schikking wordt bereikt of een uitspraak wordt gedaan. Wel is er met de nieuwe basisprocedure enig tijdverlies, de doorlooptijd van de deelgeschilprocedure is gemiddeld vier weken minder dan de beoogde doorlooptijd van de basisprocedure. In procedures over personenschade zijn het voorlopige getuigenverhoor en het voorlopig deskundigenbericht vaak belangrijk voor het bewijs, dit wordt de nieuwe wetgeving ongemoeid gelaten. Ook de kortgedingprocedure wordt ongemoeid gelaten door de nieuwe wetgeving.

Veranderingen voor de personenschadeprocedure

Door het KEI programma kan de rechter in overleg met partijen afwijken van de basisprocedure indien de aard of complexiteit van de zaak dit vraagt. Ook nieuw is dat partijen met toestemming van de rechter getuigen en partijdeskundigen mee kunnen nemen naar de zitting. Zo kunnen feiten die ingewikkeld of onvoldoende duidelijk zijn beter worden bekeken. De nieuwe basisprocedure wijkt niet erg af van de huidige deelgeschilprocedure, behalve wat betreft de termijnen. Partijen hebben niet meer de huidige vrijheid om onderling tot in zekere mate termijnen af te kunnen spreken. Hiermee zal veel tijd gewonnen kunnen worden in de nieuwe basisprocedure. Dit zal dan ook weer het tijdsverlies van de nieuwe basisprocedure kunnen opheffen. Vooral voor verzekeraars zal deze ontwikkeling erg welkom zijn. Als de procedure door het uitstellen van termijnen langer duurt, moet langer voor de schade gereserveerd worden en zal de wettelijke rente ook alleen maar hoger worden. Een groot voordeel met betrekking tot de digitalisering, is dat bijna alle verzekeraars al digitaal werken en geen papieren dossiers meer hebben. De digitalisering van de rechtspraak zal hier dan ook niet veel

Conclusie

De gevolgen van de het KEI programma zijn dus zeer beperkt voor de personenschadeprocedure. De nieuwe basisprocedure lijkt er op de huidige deelgeschilprocedure. Daarnaast brengt het KEI programma weinig andere veranderingen met zich mee op het gebied van de personenschadeprocedure. De belangrijkste verandering is dat partijen niet meer de vrijheid hebben om de termijnen af te spreken, wat vooral voor verzekeraars een groot voordeel zal zijn.  

Reageren