OLD
KEI, vooruitgang maar niet het kind met het badwater ….. – KEIduidelijk
Auteur: D.Th.J. van der Klei

Datum: 7 augustus 2017

De verregaande automatisering heeft inmiddels bij de Hoge Raad met ingang van 1 maart 2017 geleid tot digitaal procederen. Het systeem werkt best goed. Het gaat snel, processtukken zijn met een druk op de knop ingediend.

De afwerking van de procedure doet veel denken aan het indienen van een faillissementsrekest: een verzoek met bijlagen wordt ingediend, er wordt een zittingsdatum bepaald en vervolgens wordt de deurwaarder uitgezonden om rechtsgeldig aan de verweerder te betekenen. De procesinleiding heeft ook veel weg van een oneigenlijk verzoekschrift. Vermoedelijke voorboden van de opheffing van de scheiding tussen verzoekschriften en dagvaardingen? Wel beschouwd is KEI net zo’n vooruitgang als e-mail was ten opzichte van een brief met een postzegel erop. Het was te verwachten dat het komen zou en, wanneer het er eenmaal is, wen je er snel aan en binnen niet al te lange tijd weet vrijwel niemand meer hoe het geweest is.

Mijn zorg van de voortschrijdende automatisering en de budgetdwang op de rechtelijke macht is of dit een steeds grotere scheiding zou kunnen realiseren tussen wet en recht. Tussen wat de verwerkingsmachinerie produceert aan beslissingen resp. uitkomsten enerzijds en de bevestiging van het rechtsgevoel anderzijds, dat we met z’n allen in de rechtstaat nastreven. Een recent onderzoek wees uit dat naar hun eigen mening het gevoel van rechtzoekenden in het systeem van toepassing van de wet weinig weerklank vond. Het kwam hen abstract over, meer ten behoeve van de praktizijns in het systeem. Dat rechtsgevoel in stand houden, daar een antwoord op vinden, is de belangrijkste taak die wij allen als praktizijns in het systeem hebben. Als KEI daaraan een bijdrage kan leveren en de besparing die dat oplevert, wordt ingezet ten behoeve van het aan de rechtzoekenden geven van een te respecteren rechtsgevoel dan kan het een grote pre zijn.

Wanneer KEI een volgende stap is naar de verobjectivering van de rechtzoekenden en hun problemen resp. vraagstukken (reduceren tot een object, een geval) dan is KEI slechts onderdeel van een systeem dat straks haar doel voorbij schiet resp. niet bereikt.

D.Th.J. van der Klei

Reageren