OLD
KEI en conservatoir beslag onder derden en op aandelen op naam – KEIduidelijk
Auteur: Jeroen Nijenhuis

Datum: 20 augustus 2017

Onder KEI verandert het moment waarop een procedure aanhangig is. Art. 125 wijst in vorderingsprocedures op dit moment nog daarvoor het moment het betekenen van de dagvaarding aan. Onder KEI wordt het moment van upload beslissend.

Voor de praktijk zal dit tot problemen gaan leiden bij conservatoir beslag onder derden en op aandelen op naam. Artikel 715 en 721 Rv vereisen dat het instellen van die eis kenbaar wordt gemaakt aan de derde. Artikel 715 lid 2 bedreigt dat voorschrift niet met nietigheid, in tegenstelling tot 721 dat dat wél doet.

In de huidige praktijk leidt de verplichting tot (over)betekening van tijd tot tijd al tot ongelukken omdat men verzuimt op tijd te beteken en het zelf helemaal vergeet.

Het voorschrift tot overbetekening is er altijd geweest: in het Rv van voor 1992 was het een heel prettig systeem. Na beslag had men uiterlijk 8 dagen om te dagvaarden, de overbetekening werd niet vergeten omdat termijnen kort waren én de handelingen meestal bij één deurwaarderskantoor lagen dat de hele actie coördineerde. Men kon toen ook aan de dagvaarding zien dat beslag was gelegd omdat er een specifieke declaratoire uitspraak over werd gevraagd.

In het huidige Rv liggen de diverse handelingen qua plaats en tijd vaker uit elkaar: als er dan niet op wordt gelet dat de dagvaarding moet worden overbetekend gebeuren er dus soms ongelukken.

Nu kan de deurwaarder de advocaat daar vaak nog op de overbetekening attenderen. Onder KEI werkt het systeem echter heel anders: na beslag wordt, zoals nu, het proces-verbaal aan de debiteur betekend en vervolgens moet de advocaat de zaak aanhangig maken door upload van de procesinleiding. Vervolgens moet de advocaat beslissen of hij het van de griffie ontvangen oproepingsbericht informeel toezendt of laat beteken cfm. art. 112 lid 1 Rv (nieuw). Die termijn gaat lopen vanaf de upload; tegelijkertijd met de upload gaat de termijn lopen van 721 Rv en daar moet de advocaat dus ook op gaan letten.

Vanaf upload lopen dus twee termijnen: die van 112 lid 1 Rv en die van 715 lid 2 c.q. 721 Rv en die laatste termijn wordt met nietigheid bedreigd.

De deurwaarder kan in tegenstelling tot huidig recht die tweede termijn niet meer bewaken omdat upload en toezending of eventuele betekening van het oproepingsbericht in handen van de advocaat liggen.

Reageren