OLD
Procesbelangen in het gedrang? – KEIduidelijk

Procesbelangen in het gedrang?

Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 25 augustus 2017

Het digitaal procederen brengt een modernisering van de procespraktijk met zich mee. In grote lijnen zorgt KEI voor kortere termijnen, het centraal staan van de mondelinge behandeling en de grotere regierol van de rechter. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn, dat door de doelstellingen van KEI, de belangen en mogelijkheden van procesdeelnemers in het geding komen.

De ‘makers’ van KEI vragen alle procesdeelnemers die te maken krijgen met het procederen onder KEI, of men bereid is voor overleg en het hebben van geduld. Hier klemt toch wel iets. Op de agenda van de wetgever staat als punt dat de voorschriften van KEI geruisloos door moeten rollen naar de nieuwe regels van het ‘gemoderniseerde’ bewijsrecht. Hier is echter wel tijd voor nodig. Voor procesdeelnemers kan er vaak veel op het spel staan. Procespartijen kunnen relevante belangen hebben die op zijn minst gewaarborgd moeten kunnen worden door duidelijke en heldere procesregels. Deze regels zijn in de praktijk nodig. Niet iedere procespartij zal immers openstaan voor ‘vriendelijk’ overleg. De eerste regels van KEI betreffen een uitgeklede variant van het huidige procesrecht. Deze regels zijn opgemaakt met nieuwe woorden en onder druk gezet door de digitalisering en kortere termijnen.

Of de invoering van KEI de belangen van de procespartijen beschermd valt dan ook nog te betwijfelen. Maar zolang procespartijen zich onder de nieuwe regelgeving van KEI welwillend tegenover elkaar zullen opstellen, zal men vast een heel eind komen.

Reageren