OLD
Digitaal procederen onder KEI; waar moet u aan denken? – KEIduidelijk
Auteur: Eva Peeters

Datum: 31 augustus 2017

Wat is KEI?

KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak. Het programma KEI bestaat uit twee trajecten, die gelijktijdig worden uitgevoerd:

• Modernisering van het procesrecht (uitvoering door het ministerie van Veiligheid en Justitie);
• Implementatie van verplicht digitaal procederen door professionele procespartijen (uitvoering door de Rechtspraak).

Het programma KEI in vier wetsvoorstellen

Het programma KEI omvat vier afzonderlijke wetsvoorstellen.

 • KEI-I (wetsvoorstel 34 059) – Procederen in het bestuursrecht en in het civiele recht (eerste aanleg)
 • KEI-II (wetsvoorstel (34 138) – Procederen in hoger beroep en cassatie
 • KEI-III (wetsvoorstel (34 212) – Invoeringswet
 • KEI-IV (wetsvoorstel 34 237) – Invoeringsrijkswet

Lees in de officiële bekendmaking in de Staatscourant meer over deze wetsvoorstellen en het aangepaste procesreglement.

Wat is de planning?

De implementatie van digitaal procederen onder KEI wordt gefaseerd en per rechtsgebied uitgerold vanaf 2014 en moet in 2020 zijn afgerond. Op 12 juli 2016 zijn de benodigde wetten door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wetten treden vanaf 2017 gefaseerd in werking. Vanaf 1 september 2017 gaat de verplichte pilot van start bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. De huidige – niet verplichte – pilot heeft nog niet het beoogde resultaat gehad. Vanaf 15 mei 2017 kan er ook met het aansluitpunt getest worden. De verwachting is dat daarmee meer zaken aangebracht zullen gaan worden omdat in ieder geval de kantoren die aangesloten zijn bij SILEX voorzien zijn van een koppelstuk en positief staan tegenover het uitvoeren van tests.

Een gedetailleerde planning vindt u hier: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Tijdlijn-KEI.pdf

Nieuwe basisprocedure

Niet alleen in uw werkwijze, maar ook in de terminologie verandert er veel. We zetten de vijf voornaamste wijzigingen, inclusief consequenties, voor u op een rij:

 1. Het verschil tussen de dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure gaat op termijn wellicht verdwijnen. De namen wijzigen direct al en de inleidende proceshandeling voor beide procedures wordt gelijkgetrokken. Dat betekent dat een eiser Verzoeker wordt en een gedaagde Verweerder, zowel in een vorderingsprocedure als in een verzoekprocedure.
  Consequentie: dit heeft invloed op uw werkproces. De kantoormodellen zullen aangepast moeten worden. De dagvaarding en conclusie van antwoord bestaan straks niet meer, dat worden het Inleidende processtuk en het Verweerschrift.
 2. Oproeping: de verplichte betekening door een deurwaarder vervalt.
  Consequentie: u mag straks kiezen: volgt u de weg van art. 112 Rv (informele betekening) of die van art. 113 Rv (betekenen via de deurwaarder)? Een keuze waar u goed over na moet denken, vooral als er verjaringstermijnen spelen en bij buitenlandse partijen.
 3. De systematiek van de termijnen verandert en de huidige rol (en dus ook de vaste roldatum) verdwijnt. Standaard krijgt u als Verweerder straks bijv. zes weken de tijd voor een Verweerschrift, maar u mag er zelf voor kiezen om al na 1,5 week uw Verweerschrift in te dienen.
  Consequentie: iedere dag dient er gecontroleerd te worden of er in uw zaken een actie vereist is. Dat maakt de praktijk een stuk dynamischer maar vergt ook een goede controle.
 4. Regierol van de rechter. De rechter krijgt straks meer invloed op de procesgang door extra bevoegdheden, zoals het verkorten van termijnen en het plannen van regiezittingen in een vroeg stadium in de procedure.
  Consequentie: een minder voorspelbaar verloop van de procedure.
 5. Digitaal werken. U gaat straks uw processtukken uploaden in het systeem van de Rechtspraak, al dan niet rechtstreeks in de portal van de Rechtspraak of vanuit uw documentmanagementsysteem (DMS) via een koppelstuk met de portal.
  Consequentie: het is nodig dat u uw word-documenten kunt omzetten naar PDF(A) met behoud van uw kantoor-opmaak en uw bijlagen digitaal beschikbaar heeft. Beschikt u over de hardware, die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden papier te scannen (mocht uw cliënt in hard copy zijn of haar stukken aanleveren) en op welke wijze wilt gaan uploaden?

Geschreven door Eva Peeters van L-IME.nl

Reageren