OLD
Geen toegang tot het digitale systeem van de Rechtspraak? – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 18 september 2017

Op de site van de Rechtspraak staat wat men moet doen indien er sprake is van onderhoud of storingen. De Rechtspraak doet er alles aan om de toegang tot digitale systemen beschikbaar te houden. Indien er toch sprake is van een storing of onderhoud dat noodzakelijk is om de systemen up-to-date te houden,  is het tijdig uploaden en versturen van stukken en berichten de verantwoordelijkheid van de procesdeelnemers.

De rechtspraak gaat er vanuit dat indien er onderhoud of een storing is, men na enkele minuten probeert om alsnog toegang te krijgen tot de digitale systemen. Dit komt er eigenlijk op neer dat wanneer men op de laatste dag van de termijn nog stukken of berichten probeert te uploaden of te versturen, maar geen toegang krijgt tot de digitale systemen, men net zolang blijft proberen om wel toegang te krijgen. Dit kan er dus toe leiden dat een procesdeelnemer de hele dag zit te wachten om toegang te krijgen tot de digitale systemen, en deze toegang uiteindelijk niet heeft kunnen worden verschaft. Dit kan voor overlast en onzekerheid zorgen bij procesdeelnemers. Het kan veel tijd kosten om bij storingen of onderhoud toegang te kunnen krijgen tot digitale systemen en het kan onzeker zijn of een termijn wel gehaald kan worden.

Onderhoud

Wanneer er sprake is van onderhoud wordt aangegeven op de site van de Rechtspraak, hierbij wordt ook aangegeven welke digitale diensten op dat moment buiten gebruik zijn. Op dinsdagavond, donderdagavond en/of in het weekend voert de Rechtspraak onderhoud uit aan de digitale systemen, om ervoor te zorgen dat de digitale systemen zo goed mogelijk up-to-date zijn. Vaak zijn procesdeelnemers al druk bezig met alle zaken goed voor te bereiden en tot in de puntjes uit te werken, nu moeten ze ook nog rekening houden met wanneer er precies onderhoud is. Vooral voor onervaren procesdeelnemers kan dit een struikelpunt zijn. Zij gaan er misschien niet meteen vanuit dat er zo vaak onderhoud is aan de digitale systemen en zullen dan ook niet meteen opzoeken wanneer de momenten van onderhoud zullen plaatsvinden.

Storing

Een storing kan echter niet van tevoren worden aangegeven en dit kan dan ook tot problemen leiden bij procesdeelnemers. Het kan zijn dat er op het laatste moment nog stukken en/of berichten moeten worden gewijzigd of toegevoegd. Indien er net op dat moment een storing is en de stukken niet tijdig kunnen worden geüpload en verstuurd, is dit dus de verantwoordelijkheid van de procesdeelnemers.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Voor het niet kunnen voldoen aan een termijn vanwege onderhoud of storing, bestaat de verschoonbare termijnoverschrijding. Procesdeelnemers kunnen een beroep doen op artikel 8 van het besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. De rechter zal beoordelen of een beroep op de verschoonbare termijnoverschrijding zal slagen. https://www.keiduidelijk.nl/2017/06/08/verschoonbare-termijnoverschrijding/

Ondanks dat de verschoonbare termijnoverschrijding wel een goede oplossing is voor het niet kunnen voldoen aan een termijn vanwege onderhoud of een storing, zorgt het onderhoud en de storingen wel voor overlast en onzekerheid. Procesdeelnemers kunnen veel tijd verliezen bij onderhoud of een storing en weten niet altijd waar ze aan toe zijn.

Reageren