OLD
Digitaal procederen in fiscale zaken – KEIduidelijk
Auteur: Gwyneth Holla

Datum: 3 oktober 2017

Vanaf 2018 zal het mogelijk zijn om in fiscale zaken geheel digitaal te procederen. Alle dossiers worden toegankelijk via het online-portaal ‘Mijn Rechtspraak’. Het digitaal procederen wordt voor professionele partijen, zoals advocaten of belastingadviseurs, waarschijnlijk vanaf 2019 verplicht.

Het project KEI richt zich primair op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht. Het fiscale procesrecht, waar ons kantoor mee te maken heeft, valt onder het bestuursprocesrecht.

Bestuursprocesrecht

In het bestuursprocesrecht en daarmee het fiscale procesrecht zullen de procedures op zich niet direct wijzigen. Wie het niet eens is met een beschikking, veelal een belastingaanslag of een informatiebeschikking, zal binnen zes weken bezwaar moeten maken tegen de desbetreffende beschikking.

Aandachtspunten

Diverse beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs hebben gewezen op verschillende aandachtspunten ter verbetering van het wetsvoorstel. Hierbij gaat het voornamelijk om de praktische invulling die zal worden gegeven aan het digitaal procederen. Zo is het de vraag of er voldoende rekening wordt gehouden met grote dossiers waarbij de bijlagen zeer omvangrijk zijn. Daarnaast wordt hopelijk in de toekomst voldoende rekening gehouden met mogelijke termijnoverschrijdingen indien het systeem niet naar behoren werkt. Het is te verwachten dat in beleid nader zal worden uitgewerkt dat termijnoverschrijdingen in die gevallen verschoonbaar worden geacht.

Uitgebreid artikel vakblad Loonbelasting

Vorig jaar heeft ons kantoor een uitgebreid artikel geschreven op verzoek van het vakblad Loonbelasting over de aankomende digitalisering.

Dit artikel is tevens op onze website gepubliceerd en is in zijn geheel te lezen via de volgende link:

https://www.jaegerssoons.nl/media/29547/lz1605-digitaal-procederen.pdf

In bovengenoemd artikel is onder meer aandacht besteed aan de formele kant van het procederen en de wijzigingen, met daarbij een aantal aandachtspunten, in het wetsvoorstel.

mr. Dick G. Barmentlo
advocaat-belastingkundige

Reageren