OLD
Modernisering burgerlijk bewijsrecht – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 8 november 2017

De huidige procedure voldoet niet meer

Prof. Mr. A.W. Jongbloed beschrijft in zijn artikel dat het bewijsrecht een belangrijk onderdeel vormt van het burgerlijke procesrecht. Ook al lijkt iemand gelijk te hebben, dan kan zo iemand toch van een koude kermis thuiskomen als het bewijs niet geleverd kan worden. Bijvoorbeeld omdat men de wederpartij vertrouwde en niets op papier zette en ook geen getuigen nodig achtte.

In de praktijk kunnen procedures lang duren, omdat het bewijsrecht pas laat in de procedure van beslissende betekenis is. Recht blijft in beweging; het is nooit optimaal en op sommige punten bestaat behoefte tot verbetering. Dit geldt ook voor het bewijsrecht.

Door digitalisatie kunnen (technische) ontwikkelingen snel gaan. De I in KEI staat ook niet voor niets voor innovatie. In 2002 werd het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen ingrijpend gewijzigd. Na deze wijzigingen bleek de regeling van het bewijsrecht (artikel 149 e.v. Rv) niet altijd meer aan de sluiten bij de in de praktijk gebleken behoefte.

Expertgroep

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief in 2014 de Tweede Kamer verzocht om het instellen van een Expertgroep modernisering burgerlijk bewijsrecht (hierna: de Expertgroep) te vormen. Het doel was dat een advies uitgebracht zou worden t.a.v. het bewijsrecht.

Partijen hebben volgens de Expertgroep de verplichting naar elkaar om juiste en volledige informatie te verschaffen. Deze verplichting is in samenhang met de KEI-wetgeving. KEI heeft namelijk onder andere als doel de versnelling en een meer efficiënt verloop van de civiele procedure.

In de praktijk verloopt dit volgens Jongbloed alleen anders. De praktijk van het civiele proces kenmerkt zich nog steeds door een, traditioneel bepaalde, terughoudende en afwachtende opstelling van procespartijen. Zo zal het efficiënte verloop van de procedure niet worden bereikt. De cultuur van het afwachten kan leiden tot complicaties en vertraging van de procedure, het tegenovergestelde wat KEI wil bereiken.

Volgens de Expertgroep zijn de belangrijkste verbeteringen in het bewijsrecht dat het bewijsmateriaal zo tijdig en zo volledig mogelijk aangeleverd wordt door partijen. Bewijslevering zou in deze situatie het liefst vóór aanvang van procedure moeten plaatsvinden. Dit is in de praktijk mogelijk via KEI met art. 30 en 30o Rv. De Expertgroep wenst kort gezegd dat in de procedure een andere koers wordt gevaren.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel “Modernisering burgerlijk bewijsrecht” geschreven door prof. mr. A.W. Jongbloed– hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Tijdschrift voor de Procespraktijk’- uit het Tijdschrift voor de Procespraktijk, uitgave 2017-5. Wij publiceren dit met toestemming van het TvP en prof. mr. A.W. Jongbloed.

Wilt u het volledige artikel lezen? U kunt het volledige artikel lezen via de volgende link:

https://www.uitgeverijparis.nl/reader/200650/1001345983   

Reageren