OLD
Money to burn – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 10 januari 2018

De rechtspraak is al geruime tijd bezig met digitaliseren. De eerste digitale stappen zijn inmiddels in alle rechtsgebieden gezet en zoals elk project vergt dit veel tijd en geld. Net als in veel andere overheidsprojecten lopen ook in dit project de kosten flink op.

Financiële tegenvallers

De kosten van het KEI project  zijn veel hoger uitgevallen dan voorheen werd geschat. De digitalisering van de rechtspraak was begroot op 60 miljoen, werd daarna 100 miljoen, vervolgens 200 miljoen en zal nu nogmaals 20 miljoen euro uitlopen.

De rechtspraak is nog lang niet volledige gedigitaliseerd en de kosten zullen dus alleen nog maar hoger gaan worden. Best frappant, het doel van KEI was juist om kosten te besparen. De Raad ziet deze hoge kosten echter niet als een mislukking. Zij melden namelijk in het AD dat op een aantal gebieden al digitaal geprocedeerd wordt en daar de toegenomen efficiëntie en kostenbesparingen al te zien zijn.

Hoe de rechtspraak deze financiële tegenvallers gaat opvangen is nog onduidelijk. In het voortgangsrapport programma Kwaliteit en Innovatie  is te lezen dat het geld op is en de rechtspraak de kostenstijging niet meer zelf kan opvangen. Het probleem wordt daarom verschoven naar minister Dekker voor rechtsbescherming.

Voortgang

Binnen het strafrecht gaat de digitalisering nog volgens plan door. Ondertussen is sinds november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart die doorloopt in 2018.

De landelijke invoering in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging en vreemdelingen regulier zal naar verwachting in de periode 2018-2019 worden gerealiseerd en loopt dus enige vertraging op.

KEI gaat door

Ondanks de financiële tegenvallers gaat de Rechtspraak wel door met de digitalisering. Dit is noodzakelijk om ook voor de toekomst de rechtspraak toegankelijk en betaalbaar te houden. Zelf zet ik nog mijn vraagtekens hierbij, de sector kanton is nog niet eens in het vooruitzicht. Aangezien hier de meeste zaken aanhangig worden gemaakt denk ik dat dit  qua kosten nog een flinke tegenvaller zal worden in de toekomst. Laten we, ondanks dat het geld op is, hopen dat deze belangrijke sector überhaupt wordt ingevoerd.

Reageren