OLD
De e-Court onder vuur – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 19 februari 2018

In 2010 opende de e-Court haar deuren, een privaat initiatief. De e-Court is een digitale arbitragerechtbank, die door middel van algoritmen geschillen goedkoper en sneller afhandelt dan een echte rechtbank.

Na 8 jaar is er echter veel kritiek op de e-Court gekomen, nu zij als intransparant overkomt. Vonnissen worden niet openbaar gemaakt, wie de arbiters zijn is onduidelijk en ook zouden de arbiters onvoldoende onafhankelijk zijn. De verzekeraars zijn de aanstichters van deze kritiek. Zij hebben sinds 1 januari in de polisvoorwaarden opgenomen dat incassozaken voor de e-Court zullen worden gebracht. Alleen een verzekerde die tijdig bezwaar maakt, zal bij de gewone rechter terecht komen.

Over de e-Court wordt een angstbeeld geschetst (door De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur) dat niet een mens, maar een algoritme in de zaken beslist. Echter wordt er door Erik Hanenburg, voorzitter van e-Court, op gewezen dat alleen bij eenvoudige zaken, zoals incassozaken, gebruik wordt gemaakt van een digitale arbitragerechtbank. Deze zaken worden op dezelfde manier behandeld als bij de kantonrechter. Bij klassieke rechtsgebieden, zoals strafrecht en arbeidsrecht, zal gebruik worden gemaakt van de gewone rechter.

Een groot voordeel voor mensen die minder geld hebben, is dat de e-Court vele malen goedkoper is dan de kantonrechter. Waar bij de kantonrechter de griffiekosten €475 bedragen, is dit bij de e-Court maar €85.

Veel kritiek wordt geuit op de onafhankelijkheid van de arbiters. Zij zouden indirect betaald worden door de schuldeisers. Een deel van het betaalde griffierecht per vonnis gaat naar de arbiters. Volgens Hanenburg is het niet zo dat hoe meer zaken de arbiter in het voordeel van de verzekeraar beslist, hoe meer de arbiters zullen verdienen. Het is zo dat hoe meer zaken er door de verzekeraar worden aangedragen, hoe meer zaken bij de arbiters terecht komen. Echter werken alle arbiters bij de e-Court als nevenactiviteit en zijn dus niet financieel van afhankelijk. Het zal er hoogstens voor zorgen dat de e-Court meer arbiters zal moeten benoemen. Volgens Hanenburg is de onafhankelijkheid van de arbiters gewaarborgd, door het feit dat er geen relatie bestaat tussen de e-Court en de procespartijen. Alleen tijdens de procedure zelf, zullen arbiters en procespartijen met elkaar in contact komen. Daarnaast moeten arbiters minstens vijftien jaar ervaring als advocaat of jurist hebben en worden ze gecontroleerd door de administrateur en de raad van toezicht van de e-Court. Ook is sinds februari een lijst met arbiters online gekomen, om de transparantie en geloofwaardigheid van de e-Court bemoedigen.

De e-Court publiceerde tot voor kort nog geen vonnissen, zoals wel wordt gedaan bij de rechtbank, met als doel consistentie van de rechtspraak en jurisprudentie. Dit heeft volgens Hanenburg te maken met het feit dat ze hiervoor veel te klein waren. Sinds februari is er echter besloten om wel vonnissen te publiceren, nu de rol van de e-Court steeds belangrijker is geworden.

E-Court is een arbitrage-instelling op basis van de wet en niet zoals rechtbanken aangesteld bij wet om recht te spreken. De vonnissen van de e-Court, die nog goedkeuring van de voorzieningenrechter vereisen, zijn volgens de wet wel echte rechtspraak.

De Raad voor de Rechtspraak noemt de e-Court public een robotrechter, zij vragen zich af of wanbetalingszaken wel geautomatiseerd moeten worden. Volgens Hanenburg ziet de Raad de e-Court als concurrent en een bedreiging voor het eigen aantal zaken.

Tot nu toe zijn de vonnissen van de e-Court alleen nog maar goedgekeurd door de rechtbank Almelo, die tot de conclusie kwam dat de procedures juist zijn gevolgd en dus voldoen aan de wet. Wel is er ook vooruitgang bij de rechtbank Amsterdam.

Ondanks dat de e-Court onder vuur is komen te liggen, is er wel degelijk positieve vooruitgang te zien. De e-Court wordt steeds groter en dit zorgt er ook voor dat deze steeds transparanter en geloofwaardiger wordt. Vonnissen worden online gepubliceerd, het is duidelijk wie de arbiters zijn en ook de onafhankelijkheid van de arbiters wordt gewaarborgd. De rechterlijke macht uit veel kritiek, maar toch is er hoop voor de e-court dat steeds meer rechtbanken de e-court zullen erkennen en wie weet op den duur zelfs de Raad voor de Rechtspraak.

 

Gebaseerd op: https://fd.nl/economie-politiek/1239049/robotrechter-e-court-reageert-de-rechterlijke-macht-werkt-ons-tegen

Reageren