OLD
KEIdom of IVOslim? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 21 februari 2018

KEI leidt tot een transformatie van de gehele juridische sector en deze transformatie zal in de komende jaren veel vergen van (en daarna veel opleveren voor) de betreffende organisaties zoals advocatuur, deurwaarders, bestuursorganen, rechtsbijstandverleners en natuurlijk de gerechten. De digitalisering van de Rechtspraak gaat ook leiden tot het betaalbaar houden van de geschillenbeslechting.

 Uit het voortgangsrapport uit 2017  blijkt dat KEI al enige resultaten heeft geboekt. Maar zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan, is KEI veel in opspraak geweest door de grote kostenoverschrijding. Het programma heeft vertraging opgelopen wat extra kosten met zich meebrengt. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat processen complexer bleken dan eerder aangenomen, het technisch werk dat onvoldoende was begroot, de geplande oplossing was onvoldoende werkbaar voor medewerkers, eisen van ketenpartners waren onvoldoende meegenomen en een lager dan verwachte productiviteit van de IT-voortbrenging.

 IVO Rechtspraak

Aan de herijking van de Business Case in 2014 (oude budget plan van KEI) is niet voldaan en hier wordt negatief op gereageerd in de media. De Raad is tot de conclusie gekomen dat de huidige aanpak met een langjarige planning niet meer past bij het IT ontwikkelproces.  De Raad heeft daarom besloten om KEI binnen de IVO rechtspraak onder te brengen per 1 januari 2018. Hiermee wordt KEI ondergebracht in de al bestaande permanente organisatie voor vernieuwing en digitalisering van de rechtspraak. De IVO rechtspraak is het totale ICT centrum voor de rechtspraak. IVO rechtspraak is verantwoordelijk voor innovatie, beheer, onderheid en ontwikkeling van werkplekken, applicaties en netwerk voor de Rechtspraak.   

 KEIdom of IVOslim?

Op deze wijze wordt KEI een onderdeel binnen het grote budget van de IVO rechtspraak. Een slimme zet, KEI is nu niet meer gebonden aan een vast budget. Het zal minder opvallen dat dit programma nog grotere kosten met zich mee gaat brengen dan voorheen. Ook nadat KEI is ingevoerd krijgt de digitalisering een permanent karakter in de Rechtspraak. Om deze reden worden de nu nog gefragmenteerde IT-/IV-organisaties en programma’s samengevoegd in een organisatie die belast is met permanente innovatie en het beheer daarvan.

Uit de conclusie van het voortgangsrapport blijkt dat er nog geen oplossing is gevonden voor de financiële problemen die zijn ontstaan. Het onderbrengen van KEI in IVO zal nu de opgelopen vertragingen proberen beperken, maar de financiële problemen niet oplossen. Naar mijn mening  leidt deze conclusie uit het voortgangsrapport niet tot vertrouwen van dit idee. Een keerzijde van deze manier kan ertoe leiden dat de kosten helemaal niet meer overzichtelijk worden en nog meer de spuigaten uit zullen lopen.  Het is een plicht van de overheid om duidelijk te maken wat waaraan wordt besteed. Ik hoop dat de overheid ons nog steeds op de hoogte zal blijven houden over de begroting van KEI binnen IVO.

Wij zullen gewoon KEIduidelijk blijven en de ontwikkelingen onder IVO blijven volgen.

 

Reageren