OLD
Programma KEI Toezicht – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 10 april 2018

De Rechtspraak wil toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker worden. Sinds 2014 werkt zij daarom aan het verbeteren en digitaliseren van de toezichthoudende taken van de rechter. Hiervoor is het programma KEI Toezicht opgericht. Als toezichthouder bewaakt de rechter hoe zaken met betrekking tot onder andere faillissement en bewind moeten worden afgehandeld. Dit doen ze door in deze zaken burgers te begeleiden of zwakkere burgers te beschermen. De rechter ziet er hierbij op toe dat de curator of bewindvoerder zijn of haar werk transparant en op de juiste wijze uitvoert. Door de digitalisering zal de kantonrechter in zijn rol als toezichthouder beter kunnen sturen op de kwaliteit van de curatoren en bewindvoerders.

Faillissementszaken

Voor faillissementszaken geldt dat deze sinds eind 2015 grotendeels digitaal plaatsvinden. Curatoren communiceren vrijwel allemaal digitaal en het percentage digitale dossiers bedraagt op dit moment bijna 75%. De digitalisering voor curatoren werkt uniformer en ook de reactietermijn is aanzienlijk verkort. Met de digitalisering van faillissementszaken zijn er opties tot meerdere mogelijkheden van data-sluiting  geopend. Door middel van data-ontsluiting wil men meer inzicht creëren in de kwaliteit van curatoren, mogelijkheden van fraudedetectie en inzicht in de totale boedelomvang waar de rechtbank verantwoordelijk is voor een goede afhandeling. Bovendien zal een landelijk systeem ook zorgen voor meer landelijke samenwerking en sturing, nu er vanuit één digitaal systeem wordt gewerkt. Daarnaast zal er door het opstellen van maatschappelijke organisaties ook meer inzicht gekregen kunnen worden in wat goed toezicht voor de maatschappij oplevert.

Curatele- en bewindszaken

Bij curatele- en bewindszaken gaat het om ongeveer 300.000 dossiers en een combinatie van professionele en niet-professionele curatoren, mentoren en bewindvoerders. Met betrekking tot deze zaken zullen de komende jaren dezelfde stappen worden gezet als bij faillissementszaken. Het gaat in deze zaken om burgers die op mentaal of financieel vlak niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Voor toezicht op professionele bewindvoerders is vanaf november 2017 een systeem in werking getreden. Met behulp van dit systeem kunnen de bewindvoerders digitaal communiceren met de rechtbank. De bedoeling is dat vanaf 2018 in alle professionele bewindszaken digitaal wordt gewerkt. Dit zal voor de bewindvoerders een omvangrijke versimpeling in de logistiek betekenen. De kantonrechter kan hierdoor de kwaliteit van de bewindvoerder beter waarborgen. Voor de burgers zal dit meer zekerheid bieden op goed toezicht. Daarnaast voert het in 2016 opgerichte landelijk kwaliteitsbureau Bewind de toetsing uit of professionele bewindvoerders voldoen aan de in de wet gestelde opleidings- en kantooreisen.

Toekomstige plannen

Voor de schuldsaneringsdossiers, de mentorschappen, curatele- en bewindszaken waarin een familielid als bewindvoerder is aangemerkt, geldt dat in de periode 2019 tot en met 2021 wordt gewerkt aan het digitaal ontsluiten hiervan. De voordelen die gelden bij de faillissements-, curatele- en bewindszaken, zullen dan ook gaan gelden voor deze zaken.

 

Reageren