OLD
KEI wordt gereset, zijn we weer terug bij af? Of waar bevinden we ons nu? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 17 april 2018

KEI wordt gereset. Dit nieuws was afgelopen week vrijwel overal te lezen. De rechtsgebieden die al gedigitaliseerd zijn blijven gewoon op deze manier doorgaan. Voor de overige rechtsgebieden zal de focus komen te liggen op het vergroten van digitale toegankelijkheid in plaats van het automatiseren. Digitalisering gaat dus gewoon door, maar op een andere en veel langzamere manier dan voorheen was gepland. Een van de doelen van KEI was om de kwaliteit te bevorderen. In deze blog is te lezen via welke categorieën dit precies gaat en of het ooit mogelijk zal zijn om categorie 3 te bereiken binnen KEI.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te bevorderen is het belangrijk dat de systemen waarmee wordt gewerkt optimaal functioneren. Het Legal Technology Framework van the Boston Consultancy Group heeft onderzocht dat er drie categorieën van technieken zijn om de juridische kwaliteit te ondersteunen:

  1.    Automatisering in algemene zin, bijvoorbeeld de dataopslag in de cloud en de beveiliging van gegevens.  
  2.    Ondersteunende processen om te zorgen dat er efficiënter gewerkt kan worden, bijvoorbeeld vakliteratuur, boekhouding en       facturatie.
  3.    Vervangende technieken van de uitvoering van juridische kerntaken, bijvoorbeeld analysewerk.

Om tot de derde categorie te komen zullen eerst de categorieën 1 en 2 optimaal beheerst moeten worden.

KEI

De kernvraag die speelt is om welke categorie van de bovenstaande techniek gaat het bij KEI? Momenteel gaat het met de invoering van KEI met name om categorie 1 en 2. Papieren dossiers verdwijnen en de procedure wordt digitaal ingediend. Gegevens moeten op deze manier extra beveiligd worden om de kans op hacken te voorkomen. Het gaat om gevoelige informatie die niet zomaar op straat mag belanden.

Categorie 3 stond met de Dag van de Rechtspraak centraal i.v.m. de robotrechter. Is het mogelijk om de techniek van ondersteunende of vervangende juridische kerntaken mogelijk te maken binnen KEI? Dit blijft een mooi discussiepunt waar wij op onze website al het een en ander over geschreven hebben. Mensen die sceptisch zijn menen dat een rechter verplicht is om te kijken naar alle relevante feiten en omstandigheden, hoe doet een computer dit? Optimisten menen dat een rechter zich kan laten leiden door empathie en daarom niet eerlijk kan oordelen. Ik denk dat dit soms eenmaal nodig in bepaalde zaken en dit zal ontbreken zodra een computer de beslissing maakt.  

Zoals al werd aangegeven kan je pas bij categorie 3 komen zodra 1 en 2 optimaal werken. Momenteel is hiervan geen sprake en zal er nog lang niet worden overgegaan tot bijvoorbeeld de robotrechter, die onder categorie 3 valt. Het gehele KEI project moet eerst zichzelf weer even op orde krijgen. Misschien kan dit onderwerp weer besproken worden tijdens de Dag van de Rechtspraak in 2028.

Reageren