OLD
Hoe gaat minister Dekker het KEI project verder invullen? – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 7 mei 2018

Zoals ondertussen algemeen bekend is, zal KEI gereset worden. Er ontstond bij veel mensen de angst dat het complete KEI-project afgeschaft zou worden. Dit is natuurlijk niet het geval: alles wat tot nu toe is gedigitaliseerd, zal zo blijven. Alles wat nog gedigitaliseerd gaat worden, zal echter wel op een andere wijze gedigitaliseerd worden. Hoe? Dat zal Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, in juli verder toelichten.

Niet iedereen is blij met dit bericht. Vanuit de NOvA werd een bericht naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat advocaten de digitalisering graag nog verder ontwikkeld zien worden. Advocaten zien ook graag dat Civiel 1.0 ook landelijk gebruikt gaat worden. Er zijn namelijk geen grootste problemen in het contact tussen rechtbank en advocatenkantoren; de problemen liggen bij de interne systemen van de Rechtspraak zelf.

Toekomst?

Compleet stoppen met het digitaliseren van de rechtspraak is in ieder geval geen optie. In de huidige maatschappij ontkomt men immers niet meer aan digitalisering. Echter, de negatieve geluiden zijn niet onbegrijpelijk. Immers, alles wat nieuw is, is wennen. Maar let wel, ook wanneer u van een Samsung naar een iPhone gaat, kost het tijd om te wennen aan een nieuw systeem. En ook aan het nieuwe telefoonsysteem went u na verloop van tijd.

Minister Dekker zal in juli nader toelichten hoe KEI verder gerealiseerd zal gaan worden. Eén van de vragen die blijft bestaan is de mogelijkheid tot financiering van het project. Minister Dekker legt het geven van voorstellen hoe de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans kunnen worden gebracht neer bij de Rechtspraak. Ik heb al eerder geschreven over de vraag waarom kantonzaken niet als eerste zijn gedigitaliseerd. Het grootste aantal zaken dat immers wordt behandeld door de rechtbanken zijn kantonzaken. Kantonzaken leveren dus ook de meeste inkomsten op via griffierechten. Misschien komt minister Dekker wel tot de conclusie om zich te gaan richten op kantonzaken.  Dit lijkt mij namelijk een goede manier om niemand voor de extra kosten te laten opdraaien die nu (weer) moeten worden gemaakt.

Eén ding is wel duidelijk wat minister Dekker wilt: alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen. Pas als iedereen er met dezelfde instelling aan mee werkt zal er pas een kans op succes zijn. In de toekomst zal de focus komen te liggen op de digitale toegankelijkheid in plaats van het automatiseren. Aangezien dit al goed verloopt zal dit in mijn ogen ook geen problemen opleveren voor de andere rechtsgebieden die nog gedigitaliseerd moeten worden.

Reageren