OLD
De jurist van de toekomst – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 2 juli 2018

Voor de huidige juristen in opleiding is het momenteel een ingewikkelde tijd. Studenten zijn namelijk genoodzaakt om twee soorten Rv te leren. De zogeheten niet-KEI-Rv en de KEI-Rv. Hoelang ze dit nog moeten doen? Dat weet niemand. Waar moet de jurist in de toekomst rekening mee houden? En hoe kunnen zij zich ontwikkelen in een modern rechtssysteem?

Erik Boerma, portefeuille-houder van KEI Toezicht, geeft aan dat het recht een hulpmiddel is. Je moet kijken naar de kern van het probleem en vanuit daar een oplossing vinden. In dit geval was het probleem de toegankelijkheid van de rechtspraak voor de burger. Analyseer hoe je dat probleem kan oplossen en gebruik IT slechts als hulpmiddel om dit op te lossen. Denken vanuit de oplossing in plaats van denken vanuit het probleem. Dit is hoe KEI Toezicht te werk is gegaan.

Hoe is dit bij KEI Civiel dan gegaan? Er was daar weinig input bij de burgers zelf, dat maakte de invoering erg bureaucratisch. Het probleem kan ook ergens anders gevonden worden. Bijvoorbeeld in de manier van invoering van het nieuwe systeem. Hier komt ook de psychologie van de mens om de hoek kijken. Bij KEI Toezicht was geen sprake van een verplichting en zij hadden geen last van wetgeving. Bij KEI Civiel daarentegen werd de verplichting tot digitaal procederen opgelegd aan advocaten en tegelijkertijd werd de wetgeving drastisch aangepast. Op het moment dat mensen iets ‘verplicht moeten’ doen ontstaat er vaak weerstand. ‘De neuzen wijzen dan niet allemaal dezelfde kant op’ om even de woorden van Minister Dekker te gebruiken.  

Om Erik zijn woorden samen te vatten is de jurist van de toekomst iemand die klantgericht is. Denk vanuit het probleem en werk zo naar de oplossing. Zie IT en recht als een hulpmiddel in plaats van de uitkomst waar naartoe gewerkt moet worden. Ik sluit mij hier bij aan. Misschien kunnen digitaliseringsprojecten zoals KEI Civiel op deze manier meteen op een juiste manier ontwikkeld worden.

Reageren