OLD
Het antwoord is helder: de zorgen zijn groot – KEIduidelijk
Auteur: Carolina Posma

Datum: 10 september 2018

Ruim een week geleden publiceerde de Rechtspraak een persbericht betreffende een uitleg over het geldtekort in de Rechtspraak. De Rechtspraak benoemt 2 oorzaken die voornamelijk hebben bijgedragen aan het tekort van bijna 40 miljoen euro: de mislukking van KEI en een daling in het aantal rechtszaken.

Een oplossing is nog niet duidelijk in zicht. De Rechtspraak heeft nu een externe partij ingeschakeld om de gehele organisatie door te lichten. Naar verwachting zal dit onderzoek begin 2019 afgerond zijn. Tijdens dit onderzoek zal de gehele bedrijfsvoering van de Rechtspraak onder de loep worden genomen. Hierbij zal ook gekeken worden of er eventueel wetten aangepast moeten worden, gezien veel van het werk wat de gerechten doen gebaseerd is op wettelijke voorschriften.

In de publicatie benadrukt de Rechtspraak ook meermaals dat de het tekort niet alleen te wijten valt aan het mislukte digitaliseringsproject, maar dat het met name te wijten valt aan het bekostigingssysteem, wat volgens deskundigen onvoldoende functioneert (aldus de Rechtspraak). Naar onze mening is er in dit persbericht voornamelijk weer sprake van de tekorten wijten aan externe factoren; het onderzoek zal uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Wij zijn benieuwd hoe het tekort opgelost gaat worden en hoe het bekostigingssysteem aangepast gaat worden. Zullen de griffierechten nog verder stijgen? In hoeverre zal dat de toegankelijkheid van de rechtspraak belemmeren?

Reageren