OLD
Einde KEI: wordt KEI volledig teruggedraaid? – KEIduidelijk
Auteur: Carolina Posma

Datum: 2 november 2018

Het Advocatenblad deelt in het artikel “Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv” in bezit te zijn van een interne nieuwsbrief van de Rechtspraak. Betekent dit dan nu toch echt niet slechts een reset, maar een volledige afsluiting van het KEI project?

Volgens het Advocatenblad wil de Raad van de Rechtspraak dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het digitaal procederen worden teruggedraaid. Voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland geldt deels een ander procesrecht dan in de rest van Nederland. De Raad van de Rechtsprak zou dit onwenselijk vinden. Er is een wetswijziging nodig om dat terug te draaien.

Ondanks dat vele werknemers veel energie in het project hebben gestopt, meent de Raad van de Rechtspraak dat dit de enige weg is waarop de twee rechtbanken zich weer kunnen richten op projecten die voortvloeien uit het nieuwe basisplan en waardoor er weer eenheid in het procesrecht zal ontstaan.

Binnenkort wordt een brief vanuit de Rechtspraak aan de minister met het verdere plan van aanpak van de digitalisering verwacht.

Lees het hele artikel van het Advocatenblad hier.

Reageren