OLD
Advocaten – KEIduidelijk

Advocaten

KEI voor advocaten

Wat voor gevolgen heeft KEI voor advocaten? Hoe kunnen advocaten zich hierop voorbereiden en eventueel aanpassen? Meer informatie vindt u hier.

 • Zal de werkgelegenheid inderdaad dalen?
  Door de digitalisering is het mogelijk dat het werkgebied van advocaten onder vuur komt te staan. Er zou zich een mogelijk scenario kunnen voordoen dat de werkgelegenheid van advocaten kan dalen door digitalisatie. Het is mogelijk dat in de nieuwe procedure een advocaat sneller overbodig wordt. Dat komt omdat de cliënt zelf alles kan opzoeken, de dagvaarding verdwijnt die de advocaat opstelt, de kortere termijnen en de afhankelijkheid van beslissingen van de rechter.
  Daling

  Het digitale systeem kan het werk van de advocaat overnemen. Ten eerste maakt het nieuwe systeem het mogelijk om jurisprudentie en rechtsregels te structureren en verbanden te leggen. In de tweede plaats kan het systeem zelf het vertalen van een probleem in een juridische vraagstelling bewerkstelligen. In de derde plaats kan het systeem een uitkomst geven op de vraag van een bepaalde zaak.

  Wat blijft er dan nog over voor de advocaat? In ieder geval de procedures waar digitalisatie nog niet is verplicht. De digitale procedure is (nu) alleen voor natuurlijke personen niet verplicht. Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) probeert zich sterk te maken voor het niet verplichten van het digitaal procederen voor rechtspersonen, dan wel voor kleine rechtspersonen. Dit zou voor de werkgelegenheid van advocaten voordelig moeten zijn.

  Kansen

  Rechtzoekenden zullen waarschijnlijk hulp nodig hebben van rechtsplegers in het digitale proces. Hierdoor kan een veel positiever scenario ontstaan voor de werkgelegenheid van advocaten. Dit kan zorgen dat voor advocaten op een heel ander vlak meer werkgelegenheid ontstaat. De overheid kan kiezen om deze begeleiding van rechtzoekenden niet zelf te gaan doen. Dit zou voor hen een tijd- en kostenbesparing opleveren. Dan kunnen advocatenkantoren zich meer gaan richten op het begeleiden en adviseren van de rechtszoekende in de digitale procedure. Dit compenseert de afnemende werkgelegenheid op bepaalde gebieden, door toenemende werkgelegenheid op een geheel nieuwe gebied.

   

  Meer lezen..
 • Een advocatenkantoor in de toekomst
  Advocaten worden afhankelijker van de rechter, maar ook van hun cliënten. Cliënten krijgen door het gemak van de nieuwe procedure meer macht, terwijl in de oude situatie de onwetende cliënt afhankelijk was van de advocaat.

  Advocatenkantoren zullen meer moeten gaan concurreren met elkaar om klanten te werven. Er zal meer aandacht besteed gaan worden aan de presentatie als kantoor tegenover je cliënten. Naamsbekendheid maken op internet en zorgen voor goede reviews wordt dan een pre. Men hoort via anderen goede verhalen, als deze er niet zijn wordt op internet gezocht.

  Deze concurrentie houdt de advocaten actiever en frisser. Zij moeten meer out of the box denken om boven de concurrenten te eindigen. Er wordt positief en negatief gedacht over deze gevolgen. Advocaten worden getriggerd zichzelf te vernieuwen en dat kan positief uitpakken. Aan de andere kant kan de opkomende concurrentie en de afhankelijkheid van cliënten als negatief worden ervaren.

  In de toekomst ziet een advocatenkantoor er anders uit dan nu het geval is. De overvolle archieven met talloze dossiers verdwijnen als alles digitaal verloopt. Uiteindelijk worden ook de kantoren zelf overbodig. Nu is het een vereiste dat advocaten een kantoor hebben. Door de digitalisatie is dit niet meer noodzakelijk. Advocaten kunnen op deze manier flexibeler tewerk gaan.

  Maar, advocatenkantoren zullen wellicht niet geheel verdwijnen. De kantoren zullen misschien wel kleiner worden. Advocaten blijven hoge waarde hechten aan facetofacegesprekken om zo het contact met hun cliënt persoonlijker te houden. Persoonlijk contact zorgt vaak voor een prettige samenwerking en meer duidelijkheid onderling.

   

  Meer lezen..
 • Is het systeem al KEI klaar?

  Via het portaal Mijn Rechtspraak zullen stukken digitaal als pdf bestand ingevoerd worden. Hartstikke handig, paar keer klikken en de stukken zijn verzonden. Ten opzichte van post gaat dit vele malen sneller en gemakkelijker. Een ander bijkomend voordeel, is dat je via een zoekfunctie meteen in je bestand een bepaald trefwoord kan zoeken in plaats van dat je via een papiertje zelf moet scannen naar de juiste term.

  Kleine bestanden

  Waar wel vraagtekens bij gezet kunnen worden, is bij de manier van uploaden. De pdf bestanden mogen niet groter zijn dan 10 mb. Een stuk wat misschien groter is zou je dus via je computer in meerdere bestanden moeten opslaan voordat deze verzonden kan worden. Overzichtelijker gaat het op deze manier niet worden. Er zullen in sommige situaties veel bestanden geupload moeten worden. Waarom is de max. dan 10 mb? Het is al bekend dat deze grens in de toekomst verhoogd gaat worden, waarom niet meteen?

  Video- en geluidsopnames

  Een ander bijkomend nadeel is dat het systeem van Mijn Rechtspraak nog niet gereed is om video’s en geluidsopnames te uploaden. Deze opnames moeten nog per post verzonden worden naar de griffier, hij maakt daar een akte van en voegt het alsnog in het digitale systeem toe. In een tijdperk van digitalisatie zijn relevante video- en geluidsopnames steeds belangrijker als bewijs in een proces. Dat is toch raar, de rechtspraak wil digitaliseren, maar digitaal bewijs moet nog wel via de post!

  Als beide van de bovenstaande (relevante) opties nog niet mogelijk zijn, waarom denkt men dan dat het systeem al klaar is om doorgevoerd te worden?

  Meer lezen..