OLD
Deurwaarders – KEIduidelijk

Deurwaarders

KEI voor deurwaarders

Wat voor gevolgen heeft KEI voor deurwaarders? Hoe kunnen deurwaarders zich hierop voorbereiden en eventueel aanpassen? Op deze pagina vindt u alles over KEI voor deurwaarders.

 • Tijdsbesparing of tijdrovend?
  De overheid streeft naar een tijdsbesparing door invoering van de KEI. Wordt deze tijdsbesparing wel echt gerealiseerd?

  De termijnen van het vonnis veranderen als een deurwaarder niet meer vanzelfsprekend betrokken is. Er zit een verschil in of de deurwaarder door de eiser direct wordt ingeroepen of dat de deurwaarder pas na een mislukte informele oproeping noodzakelijk zal worden geacht.

  In de eerste situatie wordt deurwaarder direct ingeroepen en heeft de verweerder vier weken de tijd om na het moment van betekening te verschijnen. Hier ontstaat een probleem:  de termijn van betekening binnen twee weken [1]. Dit is niet redelijk en voor een deurwaarder veel te kort. De verweerder heeft dus eigenlijk twee weken de tijd om te verschijnen.

  In het geval van de tweede situatie heeft een mislukte oproeping plaatsgevonden. De deurwaarder wordt later ingeroepen. Er wordt in deze situatie een extra termijn gegeven, in dit geval duurt het langer voordat het vonnis aanwezig is. Het zal zes tot acht weken duren voor de zaak voor kan komen.

  Als je beide situaties vergelijkt met de huidige praktijk zal situatie één soms korter en soms langer duren. Mocht situatie twee zich voordoen dan zal dit in ieder geval langer gaan duren.

  [1] M.R. Goedvolk, H.H. van Gulijk, R. Lindenberg en W. Stapel, Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak impactanalyse ketenpartners, Barneveld)

  Meer lezen..
 • Een afwachtende deurwaarder
  Deurwaarders worden afhankelijk van de eiser van het geding of hij wordt ingeschakeld of niet. Een eiser kan een zaak direct door een gerechtsdeurwaarder laten aanmaken en betekenen. De eiser kan er ook voor kiezen om een zaak eerst zelf aanhangig te maken en daarna pas te kiezen voor een betekening door de gerechtsdeurwaarder. Als de gedaagde niet verschijnt zal er nog voor het verkrijgen van een verstekvonnis via de deurwaarder betekend moeten worden.

  Het wegvallen van betekening bij deurwaarders brengt een aantal gevolgen op het werkgebied met zich mee. De verweerder kan informeel opgeroepen worden, waarmee het inschakelen van een deurwaarder niet meer noodzakelijk is. Als de deurwaarder pas na het indienen van de procesinleiding wordt ingeschakeld, zal dit voor de deurwaarder niet gunstig zijn. Om het proces zo snel mogelijk af te ronden krijgen deurwaarders twee weken de tijd om een zaak te beoordelen en te betekenen. Dit is een verzwaring van de werklast en is vaak veel te kort. Deurwaarders zullen hun kosten verhogen ter compensatie als ze dit binnen deze korte tijd moeten realiseren. Daarmee wordt het nadelige gevolg van de deurwaarder ook een nadelig effect voor de rechtzoekenden.

  Een taak van een deurwaarder is het verrichten filter- en/of herstelwerkzaamheden. Bij het wegvallen van een deurwaarder worden fouten niet meer op tijd gecorrigeerd als de eiser gegevens niet correct of volledig invult. In 90% van de gevallen moet een deurwaarder correcties uitbrengen op dagvaardingen. Een eiser kan expres gegevens onjuist invullen of expres gegevens achterwege laten. Door een onafhankelijke derde kunnen beide partijen erop vertrouwen dat gegevens naar juistheid zijn ingevuld en gecontroleerd zijn.

   

  Meer lezen..
 • Digitale koploper
  De hele wereld om ons heen is bezig met digitaliseren, maar voor de juridische wereld is dit een moeilijker proces. Dit komt omdat communicatie zeer gebonden is door juridische zekerheid.

  Binnen de juridische wereld heeft de gerechtsdeurwaarder een voorsprong met betrekking tot digitalisering en automatisering. Al in 1996 was het bijvoorbeeld voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om de basisregistraties digitaal te raadplegen. Inmiddels zijn daar vele uitwisselingen, system-to-system koppelingen en innovaties aan toegevoegd.

  Voor de gerechtsdeurwaarder is het aantrekkelijk om binnen de juridische wereld de koploper te blijven. Met name door de gevolgen die de KEI met zich mee gaat brengen. Zoals het wegvallen van de betekening van de dagvaarding. De KEI is een langdurig automatiseringstraject van de Rechtspraak. Binnen dit project behartigt de KBvG de belangen van gerechtsdeurwaarders. Dit doen ze voornamelijk door te stellen wat de toegevoegde waarde van gerechtsdeurwaarders binnen de digitalisering kan betekenen.

  De KBvG wil en kan voor andere juridische partijen, zoals de advocatuur en de rechtspraak, digitale ontwikkelingen faciliteren. Digitale exploten voorzien van een digitale handtekening is een logische stap.

  Bron: KBvG beleidsplan 2016-2020

  Meer lezen..