OLD
KEIduidelijk

Reageer op: Invoering sector kanton

Algemeen Forums Keiduidelijk Forum Invoering sector kanton Reageer op: Invoering sector kanton

#1875
Anoniem
Inactief

Aan de ene kant is dit inderdaad vreemd, aangezien de sector kanton een brede sector is. Door het groot aantal zaken is deze dus erg belangrijk en levert geld op door middel van griffierechten. KEI wil meer toegankelijkheid brengen maar het tegenovergestelde zal het geval zijn als de sector kanton wordt achtergesteld.

Wel is het begrijpelijk dat de invoering van KEI niet begint bij de sector kanton. KEI staat namelijk nog in de kinderschoenen en om dan te beginnen bij de grootste sector is niet de meest verstandige stap. Daarom zijn vermoedelijk de zaken bij de Hoge Raad eerder aan bod gekomen; gezien de kleinere hoeveelheid zaken. Hierdoor is controle op het gebruik van KEI makkelijker, dan bijvoorbeeld bij een kantonrechter waar meerdere zaken aanhangig worden gemaakt.

Het lijkt mij dan ook van essentieel belang dat de sector kanton als laatste moet worden ingevoerd. Echter mag dit niet achterwege blijven, vooral met het oog op toegankelijkheid tot het rechtssysteem voor burgers.